• 10 сарын 07, Баасан гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/473 Газар эзэмшүүлэх тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/472 Иргэн И.Мөнхтуяагийн эзэмшил газрын зөрчлийг арилгах тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/471 Иргэн С.Эрдэнэдолгорын эзэмшил газарт хамтран эзэмшигч нэмэх тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/470 Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 104 дүгээр захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-27 2021-07-26
А/469 Иргэн Ж. Оюунбилэгийн эзэмшил газрыг нэгтгэх тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/468 Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/467 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/466 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/465 Тээврийн хэрэгсэл хүлээж авах ажлын хэсэг томилох тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/464 Сургалтын материаллаг бааз бүрдүүлэх тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/463 Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын цэцэрлэгийн их засварын нэмэлт ажлын гэрээ байгуулах 2021-07-23 2021-07-23
А/462 Онцгой комиссын үйл ажиллагаанд хөрөнгө гаргах тухай 2021-07-23 2021-07-23
А/461 "Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 2021-07-23 2021-07-23
А/460 "Бууцагаан суманд замын хашлага хийх" ажлыг эрх шилжүүлэх гүйцэтгүүлэх тухай 2021-07-23 2021-07-23
А/459 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-07-23 2021-07-23
А/458 Баянхонгор сумын Эрдэнэмандал ахлах сургуулийн 100 хүүхдийн ортой дотуур байрны барилгын нэмэлт ажлын гэрээ байгуулах 2021-07-23 2021-07-23
А/457 Баянхонгор аймгийн Шинэ суурьшлын бүсийн дулаан үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2021-07-23 2021-07-23
А/456 аймгийн цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний худаг гаргах ажилд хөрөнгө гаргах тухай 2021-07-22 2021-07-22
А/455 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай 2021-07-22 2021-07-22
А/454 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит санхүүгийн нэгдсэн шалгалт хийх тухай 2021-07-21 2021-07-21
А/453 Олимпид оролцох тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2021-07-20 2021-07-20
А/452 "Хонгорын гэр бүл" стратеги боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 2021-07-20 2021-07-20
А/451 "Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг" стратеги боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 2021-07-20 2021-07-20
А/450 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх тухай 2021-07-19 2021-07-19
А/449 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-07-09 2021-07-09
А/448 Иргэн Г. Ганчулууны эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай 2021-07-09 2021-07-09
А/447 Иргэн Ж.Төмөрбаатарын эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-07-09 2021-07-09
А/446 Иргэн Б.Давгабазарын эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-07-09 2021-07-09
А/445 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Баянхонгор аймаг дахь салбарын эзэмшил газрыг хуваах тухай тухай 2021-07-09 2021-07-09
А/444 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Баянхонгор аймаг дахь салбарын эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-07-09 2021-07-09
А/443 Бичил уурхай эрхлэгчдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, хяналт тавих тухай 2021-07-09 2021-07-09
А/442 "Булаг" хүнсний дэлгүүрийн "Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл"-ийг хүчингүй болгох тухай 2021-07-09 2021-07-09
А/441 Хүн амыг Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг вакцинаар дархлаажуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-07-08 2021-07-08
А/440 Бог малын хээлтүүлэгчийг ялган тэмдэглэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-07-08 2021-07-08
А/439 Бэлчээрийн менежментийг удирдан зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-07-08 2021-07-08
А/438 Төсөвт байгууллагын нэмэлт орлогыг зарцуулах тухай 2021-07-08 2021-07-08
А/437 Гамшгийн эрсдлэийг бууруулах үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулахад төсөв зарцуулах тухай 2021-07-08 2021-07-08
А/436 Тээврийн хэрэгсэл хүлээж авах ажлын хэсэг томилох тухай 2021-07-08 2021-07-08
А/435 Заг, Баянцагаан сумын цагдаагийн бичил байрны засварын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-07-07 2021-07-07
А/434 Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, оюутан залуусын эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх тухай 2021-07-06 2021-07-06
А/432 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-07-05 2021-07-05
А/431 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-07-05 2021-07-05
А/450 Онцгой комиссын үйл ажиллагаанд хөрөнгө гаргах тухай 2021-07-05 2021-07-05
А/429 Баянхонгор сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын нэмэлт гараа байгуулах тухай 2021-07-05 2021-07-05
А/428 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-07-05 2021-07-05
А/427 Баянхонгор сумын 7 дугаар багийн төвийн барилгын нэмэлт ажлын гараа байгуулах тухай 2021-07-05 2021-07-05
А/426 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацааг сунгах тухай 2021-07-01 2021-07-01
А/424 Баянхонгор сумын "Гэгээн сумади сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-07-01 2021-07-01
А/423 Баянхонгор сумын 5 дугаар сургуульд сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-07-01 2021-07-01
А/422 Мал хүн, амьтны гоц халдварт тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-07-01 2021-07-01