• 06 сарын 22, Бямба гараг
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
165 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Үйл  ажиллагааны зорилт: Ойн баялгийн нөөцийг судлан тогтоож хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээж үржүүлэх, Ойн аж ахуйн арга хэмжээ явуулах тогтвортой менежментийн нэгдсэн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, ойн санг гэрээгээр иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ойн санд учирсан хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийх, хөнөөлт шавж, өвчний голомтын тойм судалгаа хийж дүгнэлт гаргах, ойн  төлөв байдалд үнэлгээ өгөх, ойн тооллого бүртгэлт, зохион байгуулалт, хөнөөлт шавьж, өвчний тэмцлийн ажлын явцад хяналт-шинжилгээ хийх, ойжуулалт, ойн аж ахуйн болон ойн ашиглалтын арга  хэмжээний шинэ  техник, технологийг турших, нутагшуулах, хөтөлбөр, төсөл хэрэжүүлэх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, бүх нийтээр  мод тарих хэмжээг зохион байгуулах, бусад шаардлагатай мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.

 

                                                       

2023-12-27 15:20:00