• 06 сарын 22, Бямба гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж - 2023 он
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/622 Сургуульд сууриласан менежментийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Үнэлгээ хариуцсан менежерүүдийг чадавхжуулах хөтөлбөрийн зардал олгох тухай 2023-11-22 0000-00-00
А/621 Сурлагын хоцрогдол нөхөх, арилгах арга хэмжээний зардал олгох тухай 2023-11-22 0000-00-00
А/620 Ерөнхий боловсролын лаборатори "Номундалай" цогцолбор сургууль үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ой тэмдэглэхийг зөвшөөрөх тухай 2023-11-22 0000-00-00
А/617 Улсын болон орон нутгийн төсөв, бусад сангийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө батлах тухай 2023-11-21 0000-00-00
А/616 Ажилсаг төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-11-21 0000-00-00
А/613 "Invest Bayankhongor" эдийн засгийн форум зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-11-17 0000-00-00
А/610 Хариуцлагатай уул уурхай сургалт зохион байгуулах тухай 2023-11-17 0000-00-00
А/607 Хүүхдийг орчны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх "Хамтдаа шалгая, хамгаалъя" арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2023-11-15 0000-00-00
А/605 "Мал, мах-2023" хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2023-11-13 0000-00-00
А/602 Цагийн хязгаар шинэчлэн тогтоох тухай 2023-11-30 0000-00-00
А/589 Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн удирдах бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион байгуулан явуулах тухай 2023-11-06 0000-00-00
А/588 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай 2023-11-03 0000-00-00
А/587 Галт зэвсгийн үзлэг, тооллого, татвар хураалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2023-11-03 0000-00-00
А/585 Шинжлэх ухаан технологийн арга хэмжээ зохион байгуулах, зардал олгох тухай 2023-11-02 0000-00-00
А/583 Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, дардас, хэвлэмэл хуудасны 2023 оны хяналтын тооллого хийх тухай 2023-11-01 0000-00-00
А/581 "Хонгорын дуун" утга зохиолын өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2023-11-01 0000-00-00
А/578 "Хяналтын камерийн нэгдсэн төв" байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж батлуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-10-31 0000-00-00
А/577 Батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт явуулах тухай 2023-10-31 0000-00-00
А/575 Хяналт-үнэлгээ зохион байгуулах тухай 2023-10-27 0000-00-00
А/574 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төсөл,хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх тухай 2023-10-27 0000-00-00
А/569 Байгууллагын архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо, хэмжээ, хадгалалт хамгаалалтад нэгдсэн тоооллого явуулах тухай 2023-10-25 0000-00-00
А/565 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2023-10-25 0000-00-00
А/562 "Барилга, байгууламжийн чанар, хөдөлмөрийн аюулгзүй байдал, эрүүл ахуй" аян зохион байгуулах тухай 2023-10-19 0000-00-00
А/560 Газар албадан чөлөөлөх үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2023-10-17 0000-00-00
А/552 Баянхонгор аймагт хийгдсэн "110/35/10 кВ-ын Баянхонгор дэд станцын Өргөтгөл, шинэчлэл /Баянхонгор/" төсөл арга хэмжээний 110/35/10 кВ-ын 16МВТ транспорматор секц 1-ийг 10 кВ-руу шилжүүүлэх үеийн ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-10-13 0000-00-00
А/546 Малын тоо толгойн албан татвар болон Бэлчээрийг хариуцлагажуулах үлгэрчилсэн журам, бусад холбогдох хууль, журмын хэрэгжилтыг хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-10-11 0000-00-00
А/545 Сумдын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах, чадавхжуулах сургалт зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-10-11 0000-00-00
А/543 Гамшгаас хамгаалах, дадлага сургууль зохион байгуулах тухай 2023-10-11 0000-00-00
А/539 "Эн Ар Жи Эс" ХХК-ний эзэмшил газрын байршилыг өөрчлөх тухай 2023-10-10 0000-00-00
А/537 Намрын улиралд мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 2023-10-10 0000-00-00
А/535 Аймгийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-10-10 0000-00-00
А/513 Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, татвар хураалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2023-10-09 0000-00-00
А/532 Мал, амьтны гоц халдварт "Шүлхий" өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдрэмтгий мал, амьтныг намрын дархлаажуулалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулах тухай 2023-10-06 0000-00-00
А/527 Барилгын суурийн буцаан дүүргэлтийн ажилд шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай 2023-10-03 0000-00-00
А/522 Эрүүл мэндийн салбарын нэн шаардлагатай мэргэжилтэн бэлтгэж, чадавхжуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-09-29 0000-00-00
А/514 Хөдөөгийн багш нарын спортын 20 дугаар их наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-09-26 0000-00-00
А/513 Угийн бичиг хөтлөлтийг эрчимжүүлэх тухай 2023-09-25 0000-00-00
А/502 Иргэдийн боловсрол, багш, удирдах ажилтнуудын чадавхыг дээшлүүлэх, цахим болон танхимын сургалт зохион байгуулах, зардал олгох тухай 2023-09-18 0000-00-00
А/501 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай 2023-09-18 0000-00-00
А/500 БНХАУ-ын Ганьсү мужийн албан төлөөлөгдийг Баянхонгор аймагт ажиллах үеэр хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-09-18 0000-00-00
А/493 Мод үржүүлгийн газруудын үйл ажиллагаатай танилцаж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-09-14 0000-00-00
А/487 "Нээлттэй-Баянхонгор" нэгдсэн арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-09-13 0000-00-00
А/484 "МБГЦ" ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-09-08 0000-00-00
А/480 Сум байгууллагын хамтран ажиллах хуваарь шинэчлэн батлах тухай 2023-09-07 0000-00-00
А/479 Эхийн эндэгдэл, ноцтой хүндрэлийг хэлэлцэх зөвлөл томилох тухай 2023-09-07 0000-00-00
А/478 Хуримын ордонг түшиглэсэн гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг дэмжихэд хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-09-06 0000-00-00
А/476 Гамшгаас хамгаалах дадлага, сургууль зохион байгуулах тухай 2023-09-05 0000-00-00
А/471 Байгаль орчны хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан таниулж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2023-09-05 0000-00-00
А/470 Ус ашиглагч томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн ус ашиглалтад хяналт тавих тухай 2023-09-05 0000-00-00
А/467 БНХАУ-ын ШУА-ийн эрдэмтэдтэй хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2023-09-05 0000-00-00