• 06 сарын 22, Бямба гараг
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл,  зөвшөөрөл олгосон болон   зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа
285 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл,  зөвшөөрөл олгосон болон   зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа
Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл  Сумын нэр Тусгай зөвшөөрлийн нэр  Талбайн хэмжээ (га) Тусгай зөвшөөрлийн дугаар  Олгосон огноо Дуусах огноо Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл
Нэр  Хаяг 
1 Хүчин төгөлдөр  Өлзийт  Зам ангийн карьер 66.05 XV-64000004 2019.03.20 2024.03.20 Их богд зам Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, Номгон 1 дүгээр баг их богд зам компаний байр
2 Хүчин төгөлдөр  Өлзийт  Даваа цахир 57.15 XV-64000030
2019.03.15
2024.03.15 Эх бүрдэн Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум 
3 Хүчин төгөлдөр  Бөмбөгөр  Цагаан хавцгай  267.26 XV-64000045
2019.03.15
2024.03.15 Биошим мандалт Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, 1-14 тоот
4 Хүчин төгөлдөр  Өлзийт  Бумбат 25.62 XV-64000057 2021.01.20 2024.01.20 Их богд Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, 18-39 тоот
5 Хүчин төгөлдөр  Баян-Овоо Цахирын сайр  394.31 XV-64000060 2019.03.20 2024.03.20 Эл Ти Ди  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, 31-56 тоот
6 Хүчин төгөлдөр  Баян-Овоо Цахирын хөндий-1 391.19 XV-64000061 2019.03.20 2024.03.20 Натек Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, 31-56 тоот
7 Хүчин төгөлдөр  Баян-Овоо Нарийний гол 394.9 XV-64000062 2019.03.20 2024.03.20 Баямо Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Баянголын ам
8 Хүчин төгөлдөр  Баян-Овоо Өгөөж 189.79 XV-64000081 2019.03.20 2024.03.20 Олз очир  Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2-р хороо, 36-620 тоот
9 Хүчин төгөлдөр  Өлзийт  Харганы худаг  52.2 XV-64000096 2021.04.26 2024.04.26 РМB Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, Лувсанданзанжанцан УЧ-420
10 Хүчин төгөлдөр  Өлзийт  Улаан дэлийн сайр 395.9
XV-64000130
2021.09.02 2024.09.02 Жантөрин  Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, Эрдэнэмандал 8-9 тоот
11 Хүчин төгөлдөр  Галуут Хүрэмт  312.08 XV-64000150 2022.10.25 2025.10.25 Монголболгаргео Улаабаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 19-р хороо, Монголболгаргео ХХК-н байр 
12 Хүчин төгөлдөр  Галуут Зост 384.24 XV-64000151 2022.10.25 2025.10.25 Монголболгаргео Улаабаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 19-р хороо, Монголболгаргео ХХК-н байр 
13 Хүчин төгөлдөр  Галуут Шавагт  352.61 XV-64000152 2022.10.25 2025.10.25 Монголболгаргео Улаабаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 19-р хороо, Монголболгаргео ХХК-н байр 
                   

______________oOo_______________

 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл,  зөвшөөрөл олгосон болон   зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа
Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл  Сумын нэр Тусгай зөвшөөрлийн нэр  Талбайн хэмжээ (га) Тусгай зөвшөөрлийн дугаар  Олгосон огноо Дуусах огноо Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл
Нэр  Хаяг 
1 Хүчин төгөлдөр  Өлзийт  Өвдөгийн худаг 25.34
MV-64000127
2021.01.20 2036.01.20 Гурван тахилгат оргил Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их тойруу 60-25 тоот
                   
______________oOo_______________

 

                                                                                                         Баянхонгор аймгийн ЗДТГ

2023-12-15 00:00:00