• 04 сарын 17, Лхагва гараг
АЛБАН ТУШААЛТАН АЛБАН ҮҮРГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХДЭЭ ХАНДИВ АВАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ХОРИГЛОЛТ ХЯЗГААРЛАЛТЫГ АНХААРЧ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ АЛБАН БИЧИГ