• 06 сарын 22, Бямба гараг
ЭБАТ СУДАЛГАА
Баянхонгор аймгийн хэмжээнд авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил албан тушаал, үйлчилгээг тодруулах, ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх санал асуулгын тайлан

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил албан тушаал, үйлчилгээг тодруулах, ...

2022-09-17 15:23:17

Дэлгэрэнгүй..
Судалгаа

Судалгаа...

2022-07-06 12:44:10

Дэлгэрэнгүй..
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах талаар-2021

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах талаар-2021...

2022-06-14 10:00:10

Дэлгэрэнгүй..
Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн системийн танилцуулга

Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн системийн танилцуулга...

2022-01-28 15:58:27

Дэлгэрэнгүй..
Нийтийн албан томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягт

Нийтийн албан томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн маягт...

2022-01-28 14:20:45

Дэлгэрэнгүй..
Нийтийн албан томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн заавар

Нийтийн албан томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн заавар...

2022-01-24 17:21:59

Дэлгэрэнгүй..
ЭБАТ-уудын судалгаа

ЭБАТ-уудын судалгаа...

2022-01-24 12:25:55

Дэлгэрэнгүй..