• 04 сарын 17, Лхагва гараг
Шилжүүлэх, сэлгэх зар
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭХ ЗАР

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА ...

2023-12-07 16:08:00

Дэлгэрэнгүй..
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭХ ЗАР

...

2023-10-04 12:45:25

Дэлгэрэнгүй..
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭХ ЗАР

...

2023-10-04 12:43:36

Дэлгэрэнгүй..
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ СЭЛГЭХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАР

...

2023-10-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр...

2023-09-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..