• 06 сарын 22, Бямба гараг
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХ “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ”-ИЙГ ШИНЭЭР АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧГҮҮД
339 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХ “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ”-ИЙГ ШИНЭЭР АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

 1. Сумын  засаг  даргын албан бичиг
 2. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт /Камерийн болон бусад зөрчилгүй тухай/
 3. Татварын хэлтсийн  тодорхойлолт  /НӨАТ системд холбогдсон бөгөөд  e-barimt иргэдэд олгодог  тухай/
 4. Хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагаас тухайн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагааг эрхлэх талаар  гаргасан Улсын байцаагчийн болон ажлын байрны дүгнэлт
 5. Сумын ЗДТГ-ын  ажлын хэсгийн дүгнэлт
 6. Аж ахуйн нэгжийн эзний гараараа бичсэн өргөдөл /үйлчилгээний төрөл, оноосон нэр, байрлах хаяг, харилцах утасны дугаарыг тодорхой бичих/
 7. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/
 8. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 9. Тохирлын гэрчилгээ
 10. Гэрчилгээ, талон
 11. Хураамж төлсөн баримт                    

______________oOo_______________

 

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХ “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ”-ИЙГ  СУНГАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

 1. Сумын  засаг  даргын албан бичиг
 2. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт /Камерийн болон бусад зөрчилгүй тухай/
 3. Татварын хэлтсийн  тодорхойлолт  /НӨАТ системд холбогдсон бөгөөд  e-barimt иргэдэд олгодог  тухай/
 4. Хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагаас тухайн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагааг эрхлэх талаар  гаргасан Улсын байцаагчийн болон ажлын байрны дүгнэлт
 5. Сумын ЗДТГ-ын  ажлын хэсгийн дүгнэлт
 6. Аж ахуйн нэгжийн эзний гараараа бичсэн өргөдөл /үйлчилгээний төрөл, оноосон нэр, байрлах хаяг, харилцах утасны дугаарыг тодорхой бичих/
 7. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/
 8. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 9. Тохирлын гэрчилгээ
 10. Гэрчилгээ, талон
 11. Хураамж төлсөн баримт                           

______________oOo_______________

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ

 

                                                                                      

2023-12-18 12:30:00