• 05 сарын 30, Пүрэв гараг
ТӨРИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ЧИГ ҮҮРЭГ
282 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Алсын хараа Төрийн цахим үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулж иргэдэд хүртээмжтэй хүргэн ”Иргэн төвтэй нийгэм” байгуулахад шаардлагатай цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Эрхэм зорилго Дэвшилтэт технологи, олон улсын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх замаар “Цахим Үндэстэн” болох ажлыг дэмжин Төрийн цахим шилжилтийг хэрэгжүүлнэ.

Овог нэр, албан тушаал Утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг Чиг үүрэг
Хэлтсийн дарга
Г.Ганчулуун
91946161  g.ganchuluun@khurdan.gov.mn   Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, эрх бүхий байгууллагын бусад шийдвэр, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах,  байгууллагын стратеги  зорилт, холбогдох  журмыг хэрэгжүүлэх,  орон нутагт төрийн үйлчилгээг хүн, хуулийн этгээдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үйл  ажиллагааг сайжруулах, оновчлох, хяналт тавих, нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг нэгжийн даргын өмнө хариуцан  тайлагнана.  
Ахлах ажилтан
Д.Дэлгэрмаа
95074144 delgermaa@khurdan.gov.mn   Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, эрх бүхий байгууллагын бусад шийдвэр, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах,  байгууллагын стратеги  зорилт, холбогдох  журмыг хэрэгжүүлэх,  орон нутагт төрийн үйлчилгээг хүн, хуулийн этгээдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нэгжийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулах, сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд гүйцэтгэлийн үр дүнг нэгжийн даргын өмнө хариуцан  тайлагнана.
Үйлчилгээний ажилтан
Л.Отгонтуяа 
88077256 otgontuya@khurdan.gov.mn   Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, эрх бүхий байгууллагын бусад шийдвэр, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах,  байгууллагын стратеги  зорилт, холбогдох  журмыг хэрэгжүүлэх, нийслэл, хилийн чанад, орон нутагт  төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл хяналтын системээр  дамжуулан хүн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх, эрх бүхий байгууллагад шилжүүлж шийдвэрлүүлэх, төрийн үйлчилгээтэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, төрийн цахим үйлчилгээг ил тод,  шуурхай үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг нэгжийн даргын өмнө хариуцан  тайлагнана.  
Үйлчилгээний ажилтан Б.Сарангэрэл    88995772 sarangerel@khurdan.gov.mn   Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, эрх бүхий байгууллагын бусад шийдвэр, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах,  байгууллагын стратеги  зорилт, холбогдох  журмыг хэрэгжүүлэх, нийслэл, хилийн чанад, орон нутагт  төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл хяналтын системээр  дамжуулан хүн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх, эрх бүхий байгууллагад шилжүүлж шийдвэрлүүлэх, төрийн үйлчилгээтэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, төрийн цахим үйлчилгээг ил тод,  шуурхай үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг нэгжийн даргын өмнө хариуцан  тайлагнана.  
Үйлчилгээний ажилтан Г.Очирбаасан  88442666 ochirbaasan@khurd an.gov.mn   Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, эрх бүхий байгууллагын бусад шийдвэр, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах,  байгууллагын стратеги  зорилт, холбогдох  журмыг хэрэгжүүлэх, нийслэл, хилийн чанад, орон нутагт  төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл хяналтын системээр  дамжуулан хүн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авах, бүртгэх, шийдвэрлэх, эрх бүхий байгууллагад шилжүүлж шийдвэрлүүлэх, төрийн үйлчилгээтэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, төрийн цахим үйлчилгээг ил тод,  шуурхай үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг нэгжийн даргын өмнө хариуцан  тайлагнана.  

2023-12-18 17:00:00