• 05 сарын 30, Пүрэв гараг
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Нэр Хавсралт
1 НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТАТАХ
2 ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТАТАХ
3 САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТАТАХ
4 ХЭЗХ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТАТАХ
5 ХБТХОХ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТАТАХ
6 ТЗУХ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТАТАХ
7 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
8 Хууль, эрх зүйн хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
9 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
10 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
11 Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
12 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт ТАТАХ
13 Хэлтсийн дарга нарын албан тушаалын тодорхойлолт (ТАЗ-2022.05.11) ТАТАХ
14 Тамгын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт (ТАЗ-2022.05.11) ТАТАХ