• 04 сарын 17, Лхагва гараг
Засгийн газрын тогтоол
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
357 Ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай 2023-09-26 0000-00-00
378 Хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2023-10-11 0000-00-00
322 Эрүүл шүд арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 2023-08-30 0000-00-00
278 Журам шинэчлэн батлах тухай 2023-09-19 0000-00-00
321 Иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн зарим арга хэмжээний тухай 2023-08-30 0000-00-00
312 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2023-08-30 0000-00-00
303 Баг, хорооны Засаг дарга нарыг чадавхжуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2023-08-23 0000-00-00
299 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2023-2024 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 2023-07-19 2023-07-19
266 Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2023-09-05 2023-09-25
254 Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2023-09-25 2023-09-25
242 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2023-06-21 0000-00-00
234 ЕБС-ийн ачааллийг бууруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2023-06-21 2023-06-21
255 Дүрэмд нэмэлт оруулах тухай 2023-07-05 2023-07-05
01 Шил ажиллагааны хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2023-04-17 2023-04-17
79 Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2023-03-01 2023-03-01
120 Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2023-04-05 2023-04-05
105 Монгол улсын иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай 2023-03-22 2023-11-22
68 Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн талаар авах зарим арга хэмжэний тухай 2023-02-08 2023-02-08
63 Хүнсний хангамж, хөдөө аж ахуйн салбарын технологит ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2023-02-08 2023-02-08
49 2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай 2023-02-08 0000-00-00
55 Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2023-02-08 2023-02-08
15 Журамд нэмэлт оруулах тухай 2023-01-11 2023-01-11
491 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2022-12-28 2023-01-01
490 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2022-12-28 2023-01-01
495 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-12-28 2022-12-28
489 Тогтоолд өөрчлөлт оруулж, тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2022-12-28 2023-01-01
488 Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2022-12-28 2023-01-01