• 02 сарын 27, Мягмар гараг
Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
8/10 Ковидын дараах сурлагын хоцрогдлыг нөхөх арилгах төлөвлөгөө батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
8/09 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
8/08 Баяр наадам зохион байгуулах аймгийн хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
8/05 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай 0000-00-00 0000-00-00
158 Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 0000-00-00 0000-00-00
147 Шаргалжуут рашааны орчмыг орон нутгийн өмчлөлд авах талаар 0000-00-00 0000-00-00
64 "Залуу" амины орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай 0000-00-00 0000-00-00
157 "Баян-Агро" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
152 Баян-Агро орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар байгуулж, дүрмийг батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
146 Аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 2022 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
144 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх сангийн дүрэм баталж, зөвлөл байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
143 "Сайн хөрш-хөршийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам" батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
142 Аялал жуулчлалыг дэмжих мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг байгуулж, ажиллах журмыг батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
131 Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах аймгийн хөтөлбөр батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
7/31 Баянхонгор сан-г бүрдүүлэх, захиран зарцуулах түүнд хяналт тавих журмыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж хэлэлцүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
7/29 Ковидын дараах иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөг батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
6/26 Аймгийн хэмжээнд 2022 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг тогтоох тухай 0000-00-00 0000-00-00
6/23 Аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
129 Аймгийн говийн сумдын цахилгаан хангамжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 0000-00-00 0000-00-00
5/21 Малын гоц халдварт Шүлхий өвчнийг тархаахгүй байх, урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 0000-00-00 0000-00-00
123 Гэрэлт хөшөө байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
122 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл огохоос татгалзах саналыг хэлэлэцэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
131 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн солбицолд өөрчлөлт оруулахыг татгалзах саналыг хэлэлцэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
99 Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
110 Авран хамгаалах ажил зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
112 Аймгийн хэмжээнд 2022 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг тогтоох тухай 0000-00-00 0000-00-00
113 Аймгийн Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
144 "Зөв-Амьдрал" дэд хөтөлбөр батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
98 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох саналыг дэмжихээс татагалзах тухай 0000-00-00 0000-00-00
99 Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
91 Автомашин балансаас балансад шилжүүлэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
93 Эрдэнэцогт, Баянхонгор сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах, тодотгох талаар санал, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
91 Автомшин балансаас балансад шилжүүлэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
3/6 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай 2021-06-29 2021-06-29
86 Шинэ суурьшлын бүсэд баригдах халаалтын тогооны барилга, шугам сүлжээний нээлттэй төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай 2021-07-02 2021-07-02
78 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохгүй байх тухай 2021-06-28 2022-01-31
3/5 Бичил уурхайн зориулалтаар тусгай хэрэгцээнд газар авах тухай 2021-06-29 2021-12-31
3/4 Цар тахлын үеэр аймгийн Онцгой комисст хандив тусламж үзүүлсэн иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд талархал илэрхийлж сайшаан, хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-06-28 2021-12-31
3/3 Хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-06-28 2021-12-31
82 Зөрчлийн улмаас хураагдсан тээврийн хэрэгслүүдийг иргэдэд буцаан шилжүүлэх, худалдах тухай 2021-06-21 2021-12-31
3/14 Аймаг, сумын баяр наадмыг тэмдэглэхгүй байх тухай 2021-06-29 2022-01-31
3/12 Аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-06-29 2021-12-31
3/11 Аймгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай 2021-06-29 2022-01-31
3/10 аймгийн 2021 оны үлдэгдэл хуваарилж, 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-06-29 2022-01-31
74 Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит III хуралдааны тов зарлах тухай 2021-06-21 2021-07-21
67 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 63 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2021-05-03 2021-12-31
65 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох санал хэлэлцэх тухай 2021-04-15 2021-12-31
63 Газар зохион байгуулалатын 2021 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15 2021-12-31
62 Багийн төвийн нэрийг батлах тухай 2021-04-15 2021-12-31
61 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах аймгийн дэд зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-04-15 2021-12-31