• 06 сарын 22, Бямба гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж - 2020 он
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/82 "Аривжин дэлгэрэх" хүнсний дэлгүүрийн "Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл" хүчингүй болгох тухай 0000-00-00 2020-02-10
А/467 "Энхбаян" хүнсний дэлгүүрийн "Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл" хүчингүй болгох тухай 0000-00-00 2020-08-27
А/83 "Болор" хүнсний дэлгүүрийн "Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл" хүчингүй болгох тухай 0000-00-00 2020-02-10
А/86 "Тамсаг булаг" караокений "Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл" хүчингүй болгох тухай 0000-00-00 2020-02-10
А/81 "Маргад" хүнсний дэлгүүрийн "Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл" хүчингүй болгох тухай 0000-00-00 2020-02-10
А/467 Энхбаян хүнсний дэлгүүрийн "Согтууруулах ундаа худалдах тухай зөвшөөрөл"-ийг хүчингүй болгох тухай 2020-07-27 0000-00-00
А/303 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвгөөрөл олгох тухай 2020-04-23 2020-04-23
А/274 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвгөөрөл олгох тухай 2020-04-15 2020-04-15
А/89 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвгөөрөл олгох тухай 2020-02-12 2020-02-12
А/612 Спиртын өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2020-09-30 2020-09-30
А/547 Спиртын өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох сунгах 2020-09-01 2020-09-01
А/482 Спиртын өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2020-07-31 2020-07-31
А/411 Спиртын өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, худалдах зөвшөөрөл шинээр олгох тухай 2020-06-25 2020-06-25
А/350 Спиртын өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох сунгах 2020-05-19 2020-05-19
А/186 Спиртын өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох сунгах 2020-03-18 2020-03-18
А/184 Спиртын өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох сунгах 2020-03-17 2020-03-17
А/372 Цэцэрлэгүүдийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-29 2020-05-29