• 06 сарын 22, Бямба гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж - 2021 он
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/790 Гасшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацааг сунгах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/780 Аймгийн Засаг даргын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2021 онд байгуулсан гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/773 Бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, авилга, хүнд суртлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/768 Төрийн байгууллагуудын шинэ жил тэмдэглэхийг хориглох тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/767 Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/766 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах, журам, ажлын хэсэг, алба, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/752 Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/748 Баянхонгор аймгийн 2022 оны "Цэргийн бүртгэл"-ийг явуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/740 Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/738 Идэхитэй хөдөлгөөн-Эрч хүч сэдэвт бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил авах аяныг зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/737 Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/703 Мотоциклийн хөдлөгөөнийг түр хорилглох тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/691 Галт зэвсгийн үзлэг, тооллого, татвар хураалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
Гамшгаас хамгаалах дадлага, сургууль зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/687 "Тэр бум" Үндэсний хөдлөгөөнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/683 Төрийн санд төлбөр тооцоо хийх журам батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/682 Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/677 Коронавирусын халдварын үед сумдад нэмэлт Ор дэлгэн ажлуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/667 Спиртийн өндөр агуулмжтай согтууруулах ундаа Худалдах, үйлчилэх тусгай зөвшөөрөлийн хугацаа сунгах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/660 Аж ахуй нэгжийн тооллого явуулах аймаг, сумын комисс байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/341 Инженерийн хийцтэй уст цэг шинээр гаргах газрын нэр байршил батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/657 Шүүхийн шинжилгээний албанд нийлүүлэх суудлын машин хүлээж авах ажлын хэсэг томилох тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/655 Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх аян зарлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/654 Улс орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа барилга байгууламжийн хяналтыг сайжруулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/653 Зөв амьдрал дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/652 Баянхонгор сумын инженерийн шугам сүлжээний тооллого хийж, мэдээллийн санд оруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/651 Барилгачдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/650 Баянхонгор сумын авто замд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/649 Баянхонгор аймгийн усны цахим мэдээллийн санг бий болгох тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/648 Улсын бүртгэлийн хэлтэст эрх шилжүүлэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/647 Ай ти эм-2021 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/646 Төгс алгоритм сургуулийн багш нарын үйл ажиллагааг дэмжих тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/645 Зочид төлөөлөгчдөд өгөх гарын бэлгэнд зориулж "Язгуурын дээд урлагт хайрхан-1", "Баянхонгор аймгийн 20 сумын байгаль танин мэдэхгүйн хөтөч номын цомог" номуудыг худалдан авах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/644 Генерал н. Дашзэвэгт хүндэттгэл үзүүлэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/642 Хилчдэд дэмжлэг үзүүлэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/641 Иргэн Н.Энхтуяад тусламж үзүүлэх тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/640 Нэгдсэн эмнэлэг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн "Ковид-19" цар тахлын үеийн эмчилгээ, үйлчилгээний үед мөрдөх журам батлах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/639 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын өдрийг тохиолдуулан нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/638 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх , эрх зүй уриан дор зохион байгуулагдах өдөрлөгт хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/637 Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэвлүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/636 "Соёлтой хонгорчууд" хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/635 Аймгуудын өрсөлдөх чадварыг цогц байдлаар тодорхойлох өрсөлдөх чадаврын судалгааны ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/632 Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/631 Тэргүүний багш нарын үйл ажиллагааг дэмжих тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/630 Өлзийт сумын дулаан үйлдвэрлэлд Залаа цагаан хоршооноос оруулсан хөрөнгийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/629 Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/626 Соёлын хэлтэс байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/624 Хот тохижилт үйлчилгээ Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газарт хөрөнгө зарцуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/623 "Ажлын байранд хүүхэд хөхүүлэх, живх солих өрөө бий болгох" аян зохион байгуулах тухай 0000-00-00 0000-00-00
А/622 Хүн ам, өрхийн бүртгэлийг сайжруулах тухай 0000-00-00 0000-00-00