• 06 сарын 22, Бямба гараг
ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Нэр Хавсралт
1 Нээлттэй Баянхонгор хөтөлбөр ТАТАХ
2 Торгон сүрэг дэд хөтөлбөр ТАТАХ
3 Ахмадаа ачилъя дэд хөтөлбөр ТАТАХ
4 Зөв амьдрал дэд хөтөлбөр ТАТАХ
5 Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний дэд хөтөлбөр ТАТАХ
6 Хуримтлалтай Хонгорчууд дэд хөтөлбөр ТАТАХ
7 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дэд хөтөлбөр ТАТАХ
8 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр ТАТАХ
9 Тунгалаг санхүү дэд хөтөлбөр дэд хөтөлбөр ТАТАХ
10 Ухаалаг Баянхонгор дэд хөтөлбөр ТАТАХ
11 Ухаалаг Баянхонгор дэд хөтөлбөр ТАТАХ
12 Цахим архив Баянхонгор дэд хөтөлбөр ТАТАХ
13 Халдварт өвчнөөс сэргийлэх дэд хөтөлбөр ТАТАХ
14 Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг дэд хөтөлбөр ТАТАХ
15 Төрийн болон байгууллагын архив баримтын хадгалалт хамгаалалт аюулгүй байдлыг хангах дэд хөтөлбөр ТАТАХ
16 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд хөтөлбөр ТАТАХ
17 Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр ТАТАХ