• 06 сарын 22, Бямба гараг
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН АЛБА ХААГЧИД
979 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН АЛБАН ХААГЧИД МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын нэр

Овог нэр

Албан тушаал

Чиг үүрэг

Утасны дугаар

1

АЗДТГ

Б.Мөнхзаяа

Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн менежер

Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, е-mongolia.mn төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл, хяналтын системийн цахим үйлчилгээг хөнгөн шуурхай стандарын дагуу хэрэгжүүлэх, Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг  хүлээн авах, шийдвэрлэлтийг хариуцах, иргэдийг төрийн үйл ажиллагааны мэдээллээр хангах, төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нэгдсэн төвөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээнд хяналт тавих

70440001 86400505

 

munkhzaya@bayanhongor.gov.mn

2

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Б.Нармандах

Баянхонгор сумын 1,3,6,7,10 баг хариуцсан газрын даамал

 

Өргөдөл, хүсэлт хүлээн авах, кадастрын зураг гаргах, Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн газар эзэмших гэрчилгээ бичиж, гэрээ байгуулах, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан газарт газар олгож улаан шугам тавих, газрын маргаан шийдвэрлэх, газрын харилцааны талаар иргэдэд зөвөлгөө өгөх

99441155

Narmandah_bnh@yahoo.com

3

Баасанжаргал

Баянхонгор сумын 2,4,5,8,9 баг хариуцсан газрын даамал

88209308

Baaska_9308 yahoo.com

4

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Т.Мягмарсүрэн

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч

Баянхонгор сумын дуурсах-3, Гэгээн шавь-6, Есөнбулаг-9, Шаргалжуут-8 баг Баяновоо, Хүрээмарал, Баянулаг, Эрдэнэцогт, сумдын иргэд хуулийн этгээдэд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэх, Газар эзэмших эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар олгох, нэгдсэн санг бүрдүүлэх

88446000

Turamgalanmyagmarsuren@gmail.com

 

5

 


 

 

 

Хөлөмөр Халамжийн үйлчилгээний газар

Э.Энхгэрэл

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын 1,2,3,7,10-р баг хариуцсан мэргэжилтэн

Халамжийн тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн дагуу иргэдэд тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх

92030082enkheenee_xe@yahoo.com

6

Ц. Батжаргал

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын 4,5,6,8,9 -р баг хариуцсан мэргэжилтэн

Халамжийн тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн дагуу иргэдэд тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх

88449944

TS.Baagii_top@yahoo.com

 

7

 

Хуульзүйн

Туслалцааны төв

Г.Дуламсүрэн

Ахлах улсын өмгөөлөгч

Хууль зүйн зөвөлгөө өгөх,  өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх

89993744, 99003744 Dulamsuren.g@lac.gov.mn

8

Нотариат

Л.Золжаргал

Нотариатч

-Нотариатчаар гэрчлүүлсэнээр хүчин төгөлдөр, үл маргах шинжтэй болох үйлдэл, баримт бичгийг гэрчлэх

- Үйлчлүүлэгч хүсвэл Нотариатчаар гэрчлүүлэхээр хуульд зааснаас бусад, үйлдэл, баримт бичгийг үл маргах шинжтэй болгох зорилгоор гэрчлэх

- Гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх

- хууль зүйн агуулга бүхий үйлдэл, баримт бичгийг хуульд заасан тохиолдолд болон шүүх, төрийн бусад байгууллагын хүсэлтээр гэрчлэх

- Хуульд заасан бусад

89991264

 

Zoljargal.L@notary.mn

 

 

2022-07-04 10:49:36