• 06 сарын 22, Бямба гараг
ТӨЛБӨР ХУРААМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС БОЛОН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
317 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

 

СОГТУУРУУЛАХ  УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХ  "ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ"-ИЙГ ШИНЭЭР АВАХАД

Төрөл ХУДАЛДАХ ШИНЭЭР ОЛГОХ ҮЙЛЧЛЭХ ШИНЭЭР ОЛГОХ
Сум Баянхонгор сум Бусад сум Баянхонгор сум Бусад сум
Төлбөрийн хэмжээ 1,000,000 500,000 1,500,000 900,000
 Төлбөр төлөх данс  00030000941 - Төрийн банк /Мөнгө тушаахдаа гүйлгээний утга хэсэгт сумын нэр, дэлгүүрийн нэрийг тодорхой бичнэ/

______________oOo_______________

 

СОГТУУРУУЛАХ  УНДАА ХУДАЛДАХ, ҮЙЛЧЛЭХ  "ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ"-ИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХАД

Төрөл ХУДАЛДАХ ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ ҮЙЛЧЛЭХ ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ
Сум Баянхонгор сум Бусад сум Баянхонгор сум Бусад сум
Төлбөрийн хэмжээ 300,000 200,000 900,000 300,000
 Төлбөр төлөх данс  00030000941 - Төрийн банк /Мөнгө тушаахдаа гүйлгээний утга хэсэгт сумын нэр, дэлгүүрийн нэрийг тодорхой бичнэ/

______________oOo_______________

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ

2023-12-18 14:00:00