• 06 сарын 22, Бямба гараг
Баянхонгор аймгийн Сум дундын Ойн ангийн 2022 оны оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг алдагдлын мэдээ
136 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Баянхонгор аймгийн Сум дундын Ойн ангийн 2022 оны оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг алдагдлын мэдээ

1 Үйл ажиллагааны дүн 161,679,292.88
2 Үйл ажиллагааны нийт зардал 160,309,292.88
3 Хөрөнгийн зардал 1,370,000

 

2022 ОНЫ АШИГ, АЛДАГДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ДООРХ ФАЙЛААС ҮЗНЭ ҮҮ

2023-12-27 14:00:00