• 05 сарын 30, Пүрэв гараг
СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН, СУНГАСАН, СЭРГЭЭСЭН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСОН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
168 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

    Баянхонгор аймгийн хэмжээнд бүртгэлтэй Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх  тусгай зөвшөөрөл 2023 онд шинээр олгогдоогүй. Мөн сунгасан, түтгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрөл одоогоор байхгүй байна. Сургалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тэдгээрийн хүчинтэй хугацааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг  БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТҮҮНИЙ ХУГАЦАА (bayanhongor.gov.mn) хуудсаас авна уу.

 

______________oOo_______________

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ

 

2023-12-21 00:00:00