• 05 сарын 30, Пүрэв гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж - 2024 он
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/212 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын орон тооны бус салбар комиссыг шинэчлэн батлах тухай 2024-04-01 2024-12-31
А/209 Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай 2024-04-01 2024-12-31
А/202 Тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах дуудлага худалдааг зохион байгуулах тухай 2024-04-01 2024-12-31
А/199 Баталгаажсан үүлдэр, омгийн малд шилэн сонголт ажлыг зохион байгуулах тухай 2024-03-27 2024-12-31
А/196 "Youth power 2024 байгальд ээлтэй залуусын чуулган" зохион байгуулах тухай 2024-03-27 2024-12-31
А/190 "Аймаг, сум, баг, хороо, хөршөөрөө хамтдаа сэг зэмгүй байя" уриатай сэг зэм устгал устгал, халдваргүйтгэлийн ажил арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2024-03-27 0000-00-00
А/189 Бууцагаан сумын Байдрагийн гүүр, Галуут сумын Ганцын гүүрэнд хяналтын пост гаргаж ажиллуулах тухай 2024-03-26 0000-00-00
А/188 "Цахимд хэвшье" DIJITAL FIRST D1 арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-03-25 0000-00-00
А/185 Сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд 2024 онд дотоод хяналт хийх төлөвлөгөө батлах тухай 2024-03-22 2024-12-31
А/171 Төрийн тахилгат Их Богд хайрхны тайлга тахилгын уламжлал, байгаль газар зүйн онцлог" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2024-03-15 0000-00-00
А/141 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар дундын стратеги төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх /2024-2026 он/ арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-03-12 0000-00-00
А/137 "Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил"-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг батлах тухай 2024-03-11 0000-00-00
А/138 Гэр бүлийн өдөртэй болох тухай 2024-03-11 0000-00-00
А/128 Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2024-03-04 0000-00-00
А/129 Шар ус, үер усны аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай 2024-01-29 0000-00-00
А/122 Баянхонгор аймгийн хэмжээнд уруйн болон шар усны үерийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-02-29 0000-00-00
А/121 Баянхонгор аймгийн хэмжээнд ой хээрийн түймрийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-02-29 0000-00-00
А/118 Шүүгчийн захирамж биелүүлэх тухай 2024-02-28 0000-00-00
А/117 Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2024-02-27 2024-12-31
А/109 Төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний бичгээр хослон хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2024-02-26 0000-00-00
А/103 "Энх тайвны төлөө ус" уриан дор "Дэлхийн усны өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2024-02-23 2024-03-22
А/95 Аймгийн Онцгой комиссын гишүүдийг сумдад хуваарилан, шаардлагатай техник хэрэгслийг дайчлан ажиллуулах тухай 2024-02-22 0000-00-00
А/93 Хүн амын махны хэрэгцээг 2024 оны хаврын улиралд хангах төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг томилох тухай 2024-02-21 0000-00-00
А/78 Нөөцийн өвс, тэжээл нийлүүлэх аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулах тухай 2024-02-08 2024-12-31
А/64 Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2024-02-05 2028-02-06
А/42 "Төрийн болон байгууллагын архив, баримтын хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах бодлого чиглэл"-ийг 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-25 2024-12-31
А/40 "Цахим-архив Баянхонгор" хөтөлбөрийг 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-25 2024-12-31
А/39 "Монголын Тэмээн соёл" улсын зөвлөгөөн, баяр наадамд хөрөнгө зарцуулах тухай 2024-01-25 2024-12-31
А/34 Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүнийг холбож оёх сургалтын хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх тухай 2024-01-25 2024-12-31
А/33 "Цахим архив, албан хэрэг хөтлөлтийн баримтлах чиглэл"-ийг 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-25 2024-12-31
А/30 Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2024-01-19 2029-01-22
А/31 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, хуулийн этгээдүүдийг татан оролцуулж, нийтийн эргүүлд ажиллуулах хуваар батлах тухай 2024-01-19 2024-12-31
А/29 Хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион байгуулах тухай 2024-01-19 0000-00-00
А/28 Статистикийн 2024 оны мэдээ, тайлангийн график батлах тухай 2024-01-19 2024-12-31
А/27 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2024-01-19 2024-12-31
А/19 Хөдөө аж ахуйн кластер төслийн багц ажлуудад 2024 онд батлагдсан төсөвт өртгийг хуваарилан зарцуулах тухай 2024-01-19 2024-12-31
А/16 Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-19 2024-12-31
А/18 Хөдөө аж ахуйн кластер төслийн газар тариалан, малын тэжээлийн дэд төслийн ажлуудыг зохион байгуулж 2024 оны батлагдсан төсөвт өртгийг хуваарилан зарцуулах тухай 2024-01-19 2024-12-31
А/17 "Зөв-Амьдрал" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-19 2024-12-31
А/15 Аймгийн Хил хамгаалах туслах хүчний 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-17 2024-12-31
А/14 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-17 2024-12-31
А/14 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-17 2024-12-31
А/13 "Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2024-01-17 2024-12-31
А/12 Хүмүүнлэгийн ордныг аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын харьяанд шилжүүлэх тухай 2024-04-15 0000-00-00
А/11 Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах тухай 2024-01-12 2024-12-30
А/09 Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2024-01-12 2029-01-12
А/07 Аймгийн аварга малчид, тариаланчдын тодорхойлолт хянан шалгах ажлын хэсэг томилох тухай 2024-01-10 2024-12-31
А/06 Монголын тэмээн соёл улсын зөвлөгөөн баяр наадам зохион байгуулах тухай 2024-01-10 2024-12-31
А/05 Улсын нөөцөөс сумдад олгох тэжээл, дизель түлшийг хуваарилах тухай 2024-01-08 2024-12-31
А/04 Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээг олон нийтийн оролцоотой төлөвлөх, эрэмбэлэх, арга зүйн зөвлөмж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2024-01-08 2024-12-31