• 06 сарын 25, Бямба гараг
Бүрэлдэхүүн
40 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН<

Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь салбар зөвлөл нь Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 94, 2021 оны 16 дугаар тогтоолоор 11 гишүүнтэй.

Салбар зөвлөлийн

Овог нэр

Албан тушаал

Дарга

Дашдондогийн Энхжаргал

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

Нарийн бичгийн дарга

Батбаярын Нямдулам

Салбар зөвлөлийн орон тооны нарийн бичгийн дарга

Гишүүн

-

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Гишүүн

Сономжамцын Байгалмаа

Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Гишүүн

Даваасамбын Сарангарав

Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга

Гишүүн

 -

Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн дарга

Гишүүн

 -

Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга

Гишүүн

Балдангийн Мөнхбат

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор

Гишүүн

Мухлаашийн Майжаргал

Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын дарга

Гишүүн

Баатарын Оюутболд

Цагдаагийн газрын дарга

Гишүүн

Нямдоржийн Бямбадорж

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Овог, Нэр

Дашдондогийн Энхжаргал

Төрийн албанд томилогдсон он

2006

Боловсрол

Дээд

Мэргэжил

Менежер, Нягтлан бодох, хяналт шалгалт

Эрдмийн зэрэг цол

Магистр

Одоогийн албан тушаал

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн дарга

Төрийн албанд ажилласан туршлага:

Улаанбаатар хот, “Хайрхан сургалтын төв”-ийн багш

Улаанбаатар хот, МҮДС-ийн багш

ХҮДС-ийн Баянхонгор аймаг дахь салбар сургуулийн багш

Баянхонгор аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Хүүхдийн төлөө хэлтсийн дарга

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ахлах мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 

 

Овог, Нэр

Батбаярын Нямдулам

Төрийн албанд томилогдсон он

2008

Боловсрол

Дээд

Мэргэжил

Орчуулагч, Нийтийн удирдлага

Эрдмийн зэрэг цол

Нийтийн удирдлагын магистр

Төрийн удирдлага, хүний нөөцийн менежер

Одоогийн албан тушаал

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга


Ажилласан туршлага:

Баянхонгор аймгийн “Энхбүрд” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн Нийгмийн ажилтан

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Туслах

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга

 

Овог, Нэр

Сономжамцын Байгалмаа

Төрийн албанд томилогдсон он

1995

Боловсрол

Дээд

Мэргэжил

Санхүүч, эдийн засагч

Эрдмийн зэрэг цол

Төрийн удирдлагын менежер,

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Одоогийн албан тушаал

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн гишүүн

Ажилласан туршлага:

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

Овог, Нэр

Даваасамбын Сарангарав

Төрийн албанд томилогдсон он

2010

Боловсрол

Дээд<

Мэргэжил

Эрх зүйч

Эрдмийн зэрэг цол

Хууль зүйн ухааны магистр

Төрийн удирдлага, хүний нөөцийн менежер

Одоогийн албан тушаал

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн гишүүн


Ажилласан туршлага: 

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

 

Овог, Нэр

Балдангийн Мөнхбат

Төрийн албанд томилогдсон он

1995

Боловсрол

Дээд

Мэргэжил

Нягтлан бодогч

Эрдмийн зэрэг цол

Бизнесийн удирдлагын магистр, Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Одоогийн албан тушаал

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн гишүүн


Ажилласан туршлага:

Баянхонгор “Эрчим хүч” ХК -ийн Борлуулалтын Нягтлан бодогч

Баянхонгор “Холбооны газар”-ын Ахлах нягтлан бодогч

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Аудитор

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Ахлах аудитор

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор

 

Овог, Нэр

Мухлаашийн Майжаргал

Төрийн албанд томилогдсон он

2000

Боловсрол

Дээд

Мэргэжил

Эрх зүйч

Эрдмийн зэрэг цол

Төрийн удирдлагын менежер

Одоогийн албан тушаал

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын дарга, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн гишүүн

Ажилласан туршлага:

Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын Иргэний бүртгэлийн ажилтан

Баянхонгор аймгийн Иргэний бүртгэл мэдээллийн албаны Байцаагч

Баянхонгор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Улсын бүртгэгч

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын дарга

 

Овог, Нэр

Баатарын Оюутболд

Төрийн албанд томилогдсон он

2001

Боловсрол

Дээд

Мэргэжил

Эрх зүйч, Нягтлан бодогч

Эрдмийн зэрэг цол

Хууль зүйн ухааны магистр,

Төрийн удирдлагын магистр

Одоогийн албан тушаал

Цагдаагийн газрын дарга, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн гишүүн<

Ажилласан туршлага:

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн Хэсгийн төлөөлөгч

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаагч

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн Ахлах мөрдөн байцаагч

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаах Тасгийн дарга

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн дарга

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газрын дарга

 

Овог, Нэр

Нямдоржийн Бямбадорж

Төрийн албанд томилогдсон он

2005

Боловсрол

Дээд

Мэргэжил

Бизнесийн удирдлага

Эрдмийн зэрэг цол

Бизнесийн удирдлагын магистр

Төрийн удирдлагын менежер

Одоогийн албан тушаал

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь Салбар зөвлөлийн гишүүн

Ажилласан туршлага: 

Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн ажилтан

Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны мэргэжилтэн

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын байцаагч

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

2022-05-16 09:18:07