• 12 сарын 05, Мягмар гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/199 "Үзэсгэлэн Баянхонгор-2" төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2021-03-19 2021-12-31
А/197 "Тунгалаг санхүү" хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2021-03-19 2021-12-31
А/196 Төрийн архивын баримтыг цахим санд шилжүүлэх бэлтгэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-03-18 2021-12-31
А/195 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангах, удирдах болон гүйцэтгэх ажлтны мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2021-03-18 2021-12-31
А/193 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-18 2021-12-31
А/191 Эзэмшил газрын зөрчлийг арилгах тухай 2021-03-18 2021-12-31
А/185 Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор малын сэг, зэм устгалын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-18 2021-12-31
А/184 Мал, амьтны отор нүүдлийн шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах малчин өрхийг татан авах түр журам батлах тухай 2021-03-18 2021-12-31
А/182 Аймгийн Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-18 0000-00-00
А/181 Удирдах ажилтны шуурхай мэдээлэл хийх журам батлах тухай 2021-03-11 0000-00-00
А/179 Малчин өрхөд хүнсний тусламж олгох ажлыг зохион байгуулах шуурхай бүлэг томилох тухай 2021-03-11 2021-12-31
А/178 "Усны үнэлэмж, үнэ цэнэ" сэдэвт сарын аян зарлах тухай 2021-03-09 2021-12-31
А/176 Аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-05 0000-00-00
А/173 "Уран хайрхан" ресторанд согтууруулах ундаагаар үйлчилэх зөвшөөрөл олгох тухай 2021-03-04 2021-12-31
А/151 Эзэмшил газрын зөрчлийг арилгах тухай 2021-05-02 2021-12-31
А/150 Эзэмшил газрын зөрчлийг арилгах тухай 2021-05-02 2021-12-31
А/148 Эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-05-02 2021-12-31
А/170 Коронавируст халдвар түргэвчилсэн оношлуурын нөөц бүрдүүлэх тухай 2021-03-04 2021-12-31
А169 "Баянхонгор-Тохижилт үйлчилгээ" орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газрын бүтэц, орон тоо батлах тухай 2021-03-03 2021-12-31
А/167 Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр авах зарчим арга хэмжээний тухай 2021-03-03 0000-00-00
А/166 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан болзошгүй цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-05-04 2021-12-31
А/161 Улсын газар зохион байгуулалтын Ерөнхий төлөвлөгөөг 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-04 2021-12-31
А/160 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-03 2021-12-31
А/159 Хүн амыг Коронавируст халдвар /КОВИД-19/ -ын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай 2021-05-03 2021-12-31
А/154 "Оюутан-цэрэг" сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухай 2021-03-02 2021-12-31
А/143 "Зүүн шанд" ХХК-ийн эзэмшил газрын зөрлийг арилгах тухай 2021-05-01 2021-12-31
А/142 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам шинэчлэн батлах тухай 2021-02-26 2021-12-31
А/141 Мэргэжлийн боловсролын сургалтын Үндэсний зөвлөлийн орон нутгийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2021-02-26 2021-12-31
А/140 Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-02-15 2021-12-31
А/135 Газрын харилцааны талаарх асуудалд тогтмол хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-23 2021-12-31
А/133 "Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл"-ийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-02-23 2021-12-31
А/130 Аймгийн аюулгүйн нөөцөд өвс татан авах, худалдан борлуулах үнэ тогтоох тухай 2021-02-22 2021-12-31
А/132 "Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр"-ийн удирдлагын болон хэрэгжүүлэгч багийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-04-23 2021-12-31
А/129 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-22 2021-12-25
А/127 Туршлага судлах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-19 2021-12-31
А/126 "Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-3" дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай 2021-02-18 2021-12-31
А/124 Эргүүл хяналтын пост болон зарим аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааны талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-02-17 2021-12-31
А/119 Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-02-09 2021-11-30
А/111 Хөрөнгийн татвар төлөгчдийн бүртгэл мэдээллийн зөрүү арилгах, холбогдох хуулиудын хэрэгжилтийг хангах тухай 2021-02-09 2021-12-31
А/84 "Мандал хайрхан" хүнсний дэлгүүрийн "Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл"-ийг хүчингүй болгох тухай 2020-02-10 2022-12-01
А848 Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, шинээр олгох тухай 2020-12-30 2021-12-25
А/81 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2021-01-29 2021-12-31
А/78 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-28 2021-12-31
А/72 Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-01-28 2021-12-31
А/69 Сумдын хөгжлийн индексийг тооцоолох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-27 2021-12-31
А/68 Орон нутгийн худалдан авалтыг дэмжих тухай 2021-02-27 2021-12-31
А/60 Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 2021-02-26 2021-12-31
А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-25 2021-05-01
А/55 Цагаан сарын баярыг тэмдэглэхгүй байх тухай 2021-01-21 2021-12-31
А/54 Аймгийн 2021 оны төсвийн хуваарь батлах тухай 2021-01-20 2021-12-31