• 06 сарын 22, Бямба гараг
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР...

2023-11-09 16:10:00

Дэлгэрэнгүй..
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ /2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС/

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ /2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС/...

2023-11-09 16:10:00

Дэлгэрэнгүй..
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

2023-11-09 16:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан...

2022-01-28 19:25:36

Дэлгэрэнгүй..