• 06 сарын 22, Бямба гараг
Санхүү,төрийн сангийн хэлтэс
322 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Санхүү,төрийн сангийн хэлтэс

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлын зохион  байгуулалт, нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсөв, санхүүгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт  тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

СТСХ-ИЙН БҮТЭЦ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Овог нэр, албан тушаал Утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг Чиг үүрэг Өрөөний тоот
Хэлтсийн дарга
С.Байгалмаа 
70442405, 99062244  baigalmaa@bayanhongor.gov.mn Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд аймгийн эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлого боловсруулах, стратегийн шийдвэр гаргах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах;
Төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих, мөнгөн хөрөнгийг эрсдлээс хамгаалах, аймгийн хэмжээнд бүртгэл тайлан тооцоог стандартын дагуу үнэн зөв хөтлөн явуулах асуудлыг хариуцаж, мэргэжил арга зүйн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
 311
ТЕЗ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч
Ц.Самбууням
70443515, 99071420 sambuunyam@bayanhongor.gov.mn Хууль  тогтоомж, бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, төрийн  сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, төсвийн хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 314 
Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн
Ш.Гэрэлсүх
70442451, 99447144 gerelsuh@bayanhongor.gov.mn Хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  307 
Тусгай шилжүүлэг хариуцсан төсвийн ахлах мэргэжилтэн Б.Саруул  70442451, 88041599 saruul@bayanhongor.gov.mn Боловсролын салбарын төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалт,  төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 307 
Орон нутаг хариуцсан төсвийн мэргэжилтэн Б.Жамьяндорж 70442451, 99445445 Jamiyandorj@bayanhongor.gov.mn Хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх,  төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  307
Орлогын мэргэжилтэн Ш.Даваабат 70442451, 86262680 davaabat@bayanhongor.gov.mn Хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, төсвийн  орлогыг төлөвлөх, бүрдүүлэлтэнд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх,  татварын бааз  суурийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах  чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  307
Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Должинсүрэн 70442217, 88056694 doljinsuren@bayanhongor.gov.mn Хууль  тогтоомж, бодлого, шийдвэрийг төсвийн бүх байгууллагад хэрэгжүүлж, хяналт тавих, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, мэргэшил арга зүйн зөвлөгөө өгөх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 313 
Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн С.Цэвээнсүрэн 70442217, 99441515 tseveensuren@bayanhongor.gov.mn Хууль  тогтоомж, төрийн сангийн үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлж, төсвийн байгуулагын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 313 
Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  С.Бүжинлхам  70442217, 88133518 bujinlkham@bayanhongor.gov.mn Хууль  тогтоомж, төрийн сангийн үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлж, төсвийн байгуулагын төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 313 

2023-12-19 11:00:00