• 02 сарын 27, Мягмар гараг
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ
АВЛИГА ГЭЖ ЮУ ВЭ?

АВЛИГА ГЭЖ ЮУ ВЭ?...

2023-11-09 15:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянхонгор аймгийн хэмжээнд авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил албан тушаал, үйлчилгээг тодруулах, ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх санал асуулга

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил албан тушаал, үйлчилгээг тодруулах, ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх санал асуулга...

2023-05-16 10:35:00

Дэлгэрэнгүй..
АВЛИГЫН ЭСРЭГ НЭГДЬЕ АЯН

...

2023-05-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сургалт зохион байгуулсан тухай

Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын алба хаагчдад авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай сургалт зохион байгуулсан тухай ...

2023-04-28 18:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Авлигын эсрэг манлайлал

Авлигын эсрэг манлайлал...

2022-09-19 14:41:42

Дэлгэрэнгүй..
**Авлигад үгүй гэж хэлье. Та ч бас нэгдээрэй. **

**https://iaac.mn/ - Авлигатай тэмцэх газрын цахим хуудас **...

2022-09-17 18:35:03

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн цахим хуудсанд хөгжүүлэлт хийх гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ

Аймгийн цахим хуудсанд хөгжүүлэлт хийх гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ...

2022-04-29 12:00:56

Дэлгэрэнгүй..
Шударга байдлын үнэлгээ

Шударга байдлын үнэлгээ...

2022-04-07 15:20:36

Дэлгэрэнгүй..
Лотот ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ

Лотот ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ...

2022-04-06 17:23:45

Дэлгэрэнгүй..
Баянхонгор Тээвэрчин ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ

Баянхонгор Тээвэрчин ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ...

2022-04-05 15:06:19

Дэлгэрэнгүй..