• 06 сарын 22, Бямба гараг
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС
74 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

 

 

Чиг үүрэг:

Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Засгын газрын хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэсэн аймгийн хөгжлийн бодлогын стратеги бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ, Тус хэлтэс нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ худалдаа, аялал жуулчлал, өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, дэд бүтэц, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, газрын харилцаа байгаль орчин, хүнс  хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, газрын харилцаа зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ХБТХОХ-ИЙН БҮТЭЦ:

Овог нэр

албан тушаал

Харилцах утасны дугаар Ажлын чиг үүрэг Өрөөний тоот
Хэлтсийн дарга
Т.Хишигбаатар
70442786, 88112834
tumenjargal401@gmail.com
Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх  үндсэн чиглэлд үндэслэн аймгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, удирдлагад мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, бодит мэдээ мэдээллээр хангах, чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 201 
Хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Саранчимэг 70443385, 80851144 saranchimeg@bayanhongor.gov.mn Хөдөө аж ахуйн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  207
Эдийн засаг, хөрөнгө  оруулалтын мэргэжилтэн
Д.Туяадэлгэр
70443385, 89118323
 tuyadelger@bayanhongor.gov.mn
Эдийн засгийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 207 
Дэд бүтэц, барилга, орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Т.Норовринчин  70443385, 88070880  norovrinchin@bayanhongor.gov.mn                     Дэд бүтэц, барилга, орон сууц, мэдээлэл, шуудан харилцаа холбооны салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 202 
Байгаль орчин, аялал жуулчлал, газрын харилцаа, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Намуун
70443385, 99169673
 namuun@bayanhongor.gov.mn    
Байгаль орчин, аялал жуулчлал, газрын харилцааны  салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 202 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
Н.Жаргалмаа
70443385, 98114389
 jargalmaa@bayanhongor.gov.mn
 Салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  208 
Зам тээврийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Базарсад
70443385, 85112244
 bazarsad@bayanhongor.gov.mn
Зам, тээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 207 

 

2024-05-22 15:00:00