• 06 сарын 22, Бямба гараг
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
202 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Үйлчилгээний төрөл Төлбөрийн хэмжээ /төгрөг/
Ашигт малтмал хайгуулын
тусгай зөвшөөрөл 
Ашигт малтмал
ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл 
1 Тусгай зөвшөөрөл шинээр
авахыг хүсч гаргасан өргөдлийг
хянан үзэх
250 000 1 000 000
Төлбөр  төлөх данс                          /Баянхонгор аймаг/ 100030000941 - Бх. Улсын  тэмдэгтийн хураамж

 

______________oOo_______________

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ

2024-01-02 14:00:00