• 06 сарын 22, Бямба гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж - 2022 он
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/181 Орон нутгийн чанартай авто зам, гүүрний барилга, засвар, авто зогсоолын барилгын ажилд хяналт тавьж, хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-28 2022-03-28
А/161 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-23 0000-00-00
А/160 Аймгийн чадавх бэхжүүлэх багийг шинэчлэн байгуулах тухай 2022-03-23 0000-00-00
А/157 Хөгжлийн бэрхшэээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2022-03-22 0000-00-00
А/154 Согтууруулах ундаа үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг худалдах болгон өөрчлөх тухай 2022-03-21 0000-00-00
А/151 Хяналт, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-21 0000-00-00
А/150 Хөдөө аж ахуйн салбарын хөтөлбөр, төсөлд хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-03-21 0000-00-00
А/146 Монголын бүх ард түмний спортын XV наадам зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2022-03-21 0000-00-00
А/145 Аймгийн үндэсний спортын VII бага наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай 2022-03-21 0000-00-00
А/143 Аймгийн Онцгой комиссын "Төв штаб"-ыг шуурхай бүлгийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд шилжүүлэх тухай 2022-03-17 0000-00-00
А/142 Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах шинээр олгох тухай 2022-03-15 0000-00-00
А/139 Сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд 2022 онд дотоод хяналт хийх төлөвлөгөө батлах тухай 2022-03-11 0000-00-00
А/137 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2022-03-11 0000-00-00
А/136 Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаанд эрхлэх тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай 2022-03-11 0000-00-00
А/135 Зарим сумдын шүлхий өвчинтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2022-03-10 0000-00-00
А/134 Тэжээл хуваарилах тухай 2022-03-10 0000-00-00
А/128 Инженерийн хийцтэй уст цэг шинээр гаргах газрын нэр, байршил батлах тухай 2022-03-07 0000-00-00
А/125 "Гэгээн сумади"сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын автобусны зардал олгох, аюулгүй байдлыг хангах тухай 2022-03-07 0000-00-00
А/124 Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл батлах тухай 2022-03-07 0000-00-00
А/120 Мал, амьтны гоц халдварт "Шүлхий "өвчинтэй тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 2022-03-04 0000-00-00
А/101 "Ойн анхдугаар чуулган" зохион байгуулах тухай 2022-02-25 0000-00-00
А/98 Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай 2022-02-25 0000-00-00
А/95 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай 2022-02-25 0000-00-00
А/90 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-02-21 0000-00-00
А/88 Төсөвт байгууллагын нэмэлт дансны 2021 оны зарцуулаагүй тооцоо үүсгэсэн орлогын үлдэгдлийг зарцуулах тухай 2022-02-15 0000-00-00
А/87 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 0000-00-00
А/83 Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2022-02-14 0000-00-00
А/81 Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлийн хугацааг сунгах, шинээр олгох 2023-02-14 0000-00-00
А/54 Ундны усны чанар аюулгүй байдлыг шалгах, судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-31 0000-00-00
А/53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-31 0000-00-00
А/52 Үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй үйл ажиллагаанаас сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2022-01-31 0000-00-00
А/36 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, шуурхай ажлын хэсэг, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай 2022-01-21 0000-00-00
А/27 Баянхонгор сумын 5,6 дугаар сургууулийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-18 0000-00-00
А/26 Сумдад орон тооны биеийн тамирын арга зүйч ажиллуулах тухай 2022-01-17 0000-00-00
А/23 Боловсролын салбарын төсвийн шинэчлэлтийн хэрэгжилтийг хангах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-17 0000-00-00
А/22 "Иргэд ба халдвар хамгаалал-2" нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2022-01-14 0000-00-00
А/21 Малын шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай 2022-01-12 0000-00-00
А/18 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, хуулийн этгээдүүдийг татан оролцуулж, нийтийн эргүүлд ажиллуулах хуваарь батлах тухай 2022-01-07 0000-00-00
А/15 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2022-01-07 0000-00-00
А/14 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, авлигтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2022 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай 2022-01-07 0000-00-00
А/11 "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг 2022 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2022-01-07 0000-00-00
А/10 Монгол Улсын Үндсэн хууль батлагдсаны 30 жилийн ойн арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2022-01-07 0000-00-00
А/09 Төрийн байгууллагуудын олон нийтийг хамруулан зохион байгуулах сургалт, семинар, хурал зөвлөгөөнийг түр хориглох тухай 2022-01-07 0000-00-00
А/05 "Төрийн архивын баримтыг иж бүрэн нягтлан шалгах" хөтөлбөрийг 2022 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай 2022-01-06 0000-00-00
А/04 Төрийн Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг мэдээллийн технологит шилжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2022-01-06 0000-00-00