• 06 сарын 22, Бямба гараг
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Нэр Хавсралт
1 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ ТАТАХ
2 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН ТАТАХ
3 БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН ТАТАХ
4 АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ ТАТАХ
5 АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ ТАТАХ
6 Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан ТАТАХ
7 Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан ТАТАХ