• 06 сарын 22, Бямба гараг
НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС
357 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

Аймгийн нийгмийн салбарын хөгжлийн бодлого,  хүний хөгжил, эрүүл  мэнд, боловсрол, шинжлэх  ухаан, соёл урлаг, биеийн тамир спорт, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурал, нийгмийн хамгааллын төсөл хөтөлбөр боловсруулах, төлөвлөх, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг  зохион байгуулах, Засаг даргын дэргэдэх нийгмийн  чиглэлийн агентлагуудын үйл ажиллагааг бодлогын төвшинд удирдан зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

НБХ-ийн бүтэц, чиг үүрэг

Овог нэр, албан тушаал Утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг Чиг үүрэг Өрөөний тоот
Хэлтсийн дарга
В.Наранчимэг
70442151, 89988544  naranchimeg@bayanhongor.gov.mn Аймгийн Нийгмийн бодлогын стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого, хөтөлбөр, төсөл, боловсруулах, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.                                        210
Хүний хөгжил, хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын асуудал хариуцсан  ахлах  мэргэжилтэн Н.Одончимэг 70442151, 88057166  odonchimeg@bayanhongor.gov.mn Хүн ам, гэр бүлийн чиглэлээр салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, салбар хоорондын харилцааг зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 223
Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ганболд 70443151, 99447354 ganbold@bayanhongor.gov.mn Аймгийн хэмжээнд боловсролын салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, бодлого хөтөлбөр, төсөл боловсруулах,  төлөвлөх, зөвлөгөө өгөх, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, салбар хоорондын харилцааг зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж,  гүйцэтгэлийн үр дүнг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 213
Эрүүл мэндийн  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Дүгэрмаа 70442151, 99016948 dugermaa@bayanhongor.gov.mn Эрүүл мэндийн  талаар  төрөөс баримтлах төрийн бодлого, эрүүл мэндийн багц хууль болон  бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, бодлого боловсруулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон шийдвэр гаргагчдыг мэдээллээр хангах, салбар хоорондын харилцааг зохицуулах. 211
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, халамж,  нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн     Э.Батцэцэг 70442151, 89363151 battsetseg@bayanhongor.gov.mn Хөдөлмөр, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, бодлого хөтөлбөр, төсөл  боловсруулах, төлөвлөх, зохицуулах,  зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх, үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах. 211
Соёл, урлаг,  спортын салбарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Эрдэнэмөнх 70442151, 88056803 erdenemunkh.bayanhongor.gov.mn Соёл, урлаг, спортын салбарын  холбогдох  хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 213

Жендэрийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн 

Г.Жавзмаа

70442151, 86565115 

jawzmaa@yahoo.com

Жендэрийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, салбар хоорондын харилцааг зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 213

2023-12-19 16:22:18