• 06 сарын 22, Бямба гараг
БАЯНХОНГОР ҮЙЛДВЭРЖИЛТ ХӨГЖЛИЙН КОРПОРАЦИ
Нэр Хавсралт
1 Баянхонгор аймгийн үйлдвэржилт хөгжлийн корпораци ХХК-ийн 2022 оны оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг алдагдлын мэдээ ТАТАХ
2 Баянхонгор аймгийн үйлдвэржилт хөгжлийн корпораци ХХК-ийн 2022 оны нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэм хэмжээ ТАТАХ
3 БАЯНХОНГОР ҮЙЛДВЭРЖИЛТ ХӨГЖЛИЙН КОРПОРАЦИ ХХК-ИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЦАЛИН ХӨЛС, УРАМШУУЛЛЫН ДҮН ТАТАХ
4 Орон нутгийн өмчит "Баянхонгор үйлдвэрлэлт хөгжлийн корпораци" Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компанийн ТУЗ-ийн ажиллах журам ТАТАХ
5 Орон нутгийн өмчит "Баянхонгор үйлдвэржилт хөгжлийн корпораци" Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Аймгийн ИТХТ-ийн хурлын тогтоол ТАТАХ
6 Орон нутгийн өмчит "Баянхонгор үйлдвэржилт хөгжлийн корпораци" Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компанийн ТУЗ-ийн дарга сонгох тухай хурлын тогтоол ТАТАХ
7 БАЯНХОНГОР ҮЙЛДВЭРЖИЛТ ХӨГЖЛИЙН КОРПОРАЦИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ТАТАХ
8 Орон нутгийн өмчит "Баянхонгор аймгийн хөгжлийн корпораци" Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компанийн дүрэм ТАТАХ