• 06 сарын 22, Бямба гараг
Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 2023
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
05 2023-2024 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах тухай 2023-08-01 2023-08-01
04 Аймгийн бодлогын баримт бичигт тусгагдсан Эрүүл мэндийн салбарын холбогдох арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, иргэдийн гомдлыг бууруулах, тусламж үйлчилгээний үндсэн үзүүлэлтийг сайжруулах тухай 2023-07-17 2023-07-17
03 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх тухай 2023-03-31 2023-03-31
02 Эрүүл аюулгүй-Цэвэр орчин бүрдүүлэх тухай 2023-05-24 2023-03-24
01 Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай 2023-02-15 2023-02-15
01 Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2021-02-24 2021-12-31
02 Төрийн болон орон нутгийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хууль тогтоомжийн, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх тухай 2021-08-25 2021-08-25
03 Төв, суурин газрын 2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2021-09-06 2021-09-06
02 Татвар хураалтыг эрчимжүүлэх, төсвийн орлого нэмэгдүүлэх тухай 0000-00-00 0000-00-00