• 06 сарын 22, Бямба гараг
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН БОЛОН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН, СУНГАСАН, СЭРГЭЭСЭН, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСОН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
253 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

    Баянхонгор аймгийн хэмжээнд бүртгэлтэй Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон  ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 2023 онд шинээр олгогдоогүй. Мөн сунгасан, түтгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрөл одоогоор байхгүй байна. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тэдгээрийн хүчинтэй хугацааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл,  зөвшөөрөл олгосон болон   зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа (bayanhongor.gov.mn) хуудсаас авна уу.

 

______________oOo_______________

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ

 

 

2023-12-21 10:52:03