• 06 сарын 22, Бямба гараг
ТЗУХ
111 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 

 

 

Хэлтсийн зорилго:

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, мэргэшсэн, ёс зүйтэй төрийн албыг бүрдүүлнэ.

Хэлтсийн зорилт:

  • Төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, нээлттэй, шуурхай ил тод болгоно.
  • Төрийн цахим үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлж, иргэдийн цахим ур чадварыг сайжруулна.
  • Чадахуйд суурилсан, хариуцлагатай, чадварлаг төрийн албыг бүрдүүлнэ.
  • Төрийн байгууллагуудын уялдааг холбоог сайжруулна.
  • Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа сайжирч, амьдралын нөхцөл сайжирсан байна

Хэлтсийн үнэт зүйлс:

     М-Мэргэшсэн

     А-Ажил хэрэгч

     Н-Нягт нямбай

     Л-Луужин-чиглүүлэгч

     А-Архивын түүхэн баримт

     Й-Итгэлцэл

     Л-Лавлагаа мэдээллийн бааз суурь

     А-Авлига, ашиг сонирхлоос ангид

     Г-Гүйцэтгэл сайтай

     Ч-Чадварлаг

Чиг үүрэг:

Аймгийн хэмжээнд төрийн  удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагуудын бодлого шийдвэрүүдийг төлөвлөх, боловсруулах, бодлогын зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг тооцон дүгнэх, архив бичиг хэргийн стандартыг мөрдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ

Овог нэр

албан тушаал

Харилцах утасны дугаар

албаны цахим шуудангийн хаяг

Чиг үүрэг Өрөөний хаяг

Хэлтсийн дарга

    П.Отгонбаяр    

70443486, 88062336 otgonbayar@bayanhongor.gov.mn Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх, гадаад харилцаа, цахим мэдээллийн асуудлыг эрхлэх.                          209

    Өргөдөл гомдол,     дотоод    ажил     хариуцсан ахлах   мэргэжилтэн   Б.Наранцэцэг

70443486, 95015088 b.narantsetseg@bayanhongor.gov.mn Хууль  тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, иргэдээс гаргасан, өргөдөл, гомдол, Засаг даргын  Тамгын газрын дотоод ажлыг зохион байгуулж,  арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 203
Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Т.Сандагдорж
70442034,
sandagdorj.bayanhongor.gov.mn
Хууль тогтоомж, хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах, мэргэшил , арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 203
Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, бодлогын зөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн
М.Янжмаа
70442034, 99046481
Yanjmaa@bayanhongor.gov.mn
Хууль тогтоомж, бодлогын шийдвэрийг  хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах, агентлаг, сум багийн үйл ажиллагааг уялдуулах,  мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 203
Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
С.Лхамхорол
70442034, 99571051  Lkhamkhorol@bayanhongor.gov.mn                       Хууль тогтоомж, бодлогын шийдвэрийг  хэрэгжүүлэх, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж,, гүйцэтгэлийн үр дүнг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна. 203

Мэдээллийн технологи,тоног  төхөөрөмж,дотоод сүлжээ хариуцсан ажилтан          М. Батзаяа                

 70442034, 88900975
zaya@bayanhongor.gov.mn
ЗДТГ-ын сүлжээ болон компьютер, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллана. Цахим засаглалын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. 222
 Засаг даргын туслах
   Т.Нандинцэцэг   
70442262, 99628069
nandintsetseg@bayanhongor.gov.mn
Засаг даргын үйл ажиллагааг шуурхай байдлаар хангах. Засаг даргаас албан тушаалтан, албан газруудад өгсөн үүрэг даалгаврыг баримт бичиг болгон баримтжуулж, албажуулах. Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, Засаг даргын цагийн зохион байгуулалтыг хийх. Үйл ажиллагааны график гаргах. Засаг даргын албан үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх. 220
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн менежер
Б.Мөнхзаяа
70440001, 86405005 Munkhzaya@bayanhongor.gov.mn Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, е-mongolia.mn төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл, хяналтын системийн цахим үйлчилгээг хөнгөн шуурхай стандарын дагуу хэрэгжүүлэх, Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг  хүлээн авах, шийдвэрлэлтийг хариуцах, иргэдийг төрийн үйл ажиллагааны мэдээллээр хангах, төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нэгдсэн төвөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээнд хяналт тавих 121
  Архив, Бичиг     хэргийн эрхлэгч    Б.Доржханд

86443812 

 dorjkhand@bayanhongor.gov.mn

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Архив, бичиг хэрэг, бичээч нарын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, албан хэрэг хөтлөлтийг стандарт заавар, журмын дагуу гүйцэтгэх, хяналт тавих, зохион байгуулах.  221
        Архивч          Н.Наранцацрал 70444434  tsatsralnaran06@gmail.com Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Архив, бичиг хэрэг, бичээч нарын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, албан хэрэг хөтлөлтийг стандарт заавар, журмын дагуу гүйцэтгэх, хяналт тавих, зохион байгуулах.  106

        Бичээч         Ц.Цэвэлмаа

94026886 tsevelmaa@bayanhongor.gov.mn Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Архив, бичиг хэрэг хөтлөлтийн ажлыг өндөр  түвшинд эрхлэн гүйцэтгэх. 221
Хэвлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан
Б.Энхзаяа
70444434, 80316771 zayanaaa.uni@gmail.com Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл  мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж иргэд олон нийтэд хүргэх,  хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах. 217
Засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгч
Д.Дэлгэрсайхан
70444434 delgersaikhan@bayanhongor.gov.mn Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж иргэд олон нийтэд хүргэх,  хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах. 217
Хэвлэл мэдээллийн албаны зураглаач
Я.Дамдинсүрэн
70444434, 99228245  Daimaa12345@gmail.com Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж иргэд олон нийтэд хүргэх,  хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах. 217

 

2024-05-21 11:38:34