• 05 сарын 30, Пүрэв гараг
ТАЗСЗ-ИЙН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулах салбар комисс байгуулах тухай

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулах салбар комисс байгуулах тухай...

2022-07-04 15:28:22

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох санал батлах тухай

Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох санал батлах тухай...

2022-07-04 15:23:16

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулах салбар комисс байгуулах тухай

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулах салбар комисс байгуулах тухай...

2022-07-04 15:20:11

Дэлгэрэнгүй..
ТАЗСЗ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах тухай

ТАЗСЗ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах тухай...

2022-07-04 15:17:10

Дэлгэрэнгүй..
Орон сууц, хашаа байшин худалдан авахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай-2020

Зөвлөмж...

2022-07-04 15:09:59

Дэлгэрэнгүй..