• 06 сарын 22, Бямба гараг
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА
2273 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 6 сарын 09-ний өдрөөс 6 дугаар сарын14-ний өдрийн  09.00 -18.00 цаг хүртэл
 • Жагсаалтад бүртгэлтэй тухайн байгууллагын цахим шуудангаар бичиг баримтаа бүрэн бүрдүүлэн илгээнэ.

Нийт зарлаглсан ажлын байр: Төрийн захиргааны албан тушаалын 31 сул орон тоо.

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас тухайн орон тоо нөхөгдөөгүй тохиолдолд Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2.2 дахь заалт, 33.3 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай шалгалтаар нөхөх ажиллагаа хийгдэнэ.

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА

 

 

2023 оны 6 дугаар сарын 08                                                                                                                                                         Номгон

 

 

Байгуулагын нэр, албан тушаалын нэр

Албан тушаалын ангилал

Ажлын байрны тоо

АТТ батлах зөвшөөрөл олгосон зөвлөлийн шийдвэрийн дугаар, баталсан шийдвэрийн огноо, дугаар, албан тушаал

Сул орон тоо гарсан шалтгаан үндэслэл

Хүсэлт хүлээн авах мэйл хаяг, утасны дугаар

1

2

 

3

4

5

6

7

Дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаал

1

Баянхонгор аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Баянбулаг сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

 

Дэс түшмэл

ТЗ-8

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Баянхонгор аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/47 дугаар шийдвэрээр баталсан.

Баянхонгор аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Б/94 дүгээр шийдвэрээр өөрийн санаачилгаар чөлөөлөгдсөн.   

Үгүй

2

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэст Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасагт Баян-Овоо сум хариуцсан татварын улсын байцаагч

 

Дэс түшмэл

ТЗ-7

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ний өдрийн 43 дугаар тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ний өдрийн А/38 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Татварын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн Б/106 дугаар тушаалаар гарсан сул орон тоо.

Үгүй

3

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэст Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасагт Хүрээмарал сум хариуцсан татварын улсын байцаагч

 

Дэс түшмэл

ТЗ-7

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ний өдрийн 43 дугаар тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ний өдрийн А/38 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Хэлтсийн даргын 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Б/30 дугаар тушаалаар гарсан сул орон тоо.

Үгүй

4

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтсийн Баян-Өндөр сумын Татварын Улсын байцаагч

 

Дэс түшмэл

ТЗ-7

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 43 дугаар тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/38 дугаар шийдвэрээр баталсан.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн Б/358 дугаар шийдвэрээр гарсан.

Үгүй

5

Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

Дэс түшмэл ТЗ-8

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 04 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.

Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын  2023 оны 01 дүгээр сарын 26-ний өдрийн Б/03 дугаар шийдвэрээр төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлгүй үндэслэлээр гарсан.

Үгүй

6

Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн дарга

 

Дэс түшмэл ТЗ-7

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 04 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.

Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын  2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/24 дүгээр шийдвэрээр өөрийн хүсэлтээр гарсан.

Үгүй

7

Баянхонгор аймгийн Богд сумын Засаг даргын тамгын газрын Санхүү албаны дарга

 

Дэс түшмэл ТЗ-7

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Богд сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 20 дугаар шийдвэрээр баталсан.

Богд сумын ЗДТГ-ын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/09 дүгээр тушаалаар өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн

Үгүй

8

Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын газрын  Санхүүгийн албаны дарга

 

Дэс түшмэл ТЗ-7

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр баталсан.

Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/26 дугаар шийдвэрээр өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн

Үгүй

9

Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын Засаг даргын тамгын газрын  Санхүүгийн албаны дарга

 

Дэс түшмэл ТЗ-7

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Эрдэнэцогт сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр баталсан.

Эрдэнэцогт сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/81 дүгээр шийдвэрээр өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн

Үгүй

10

Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Дэс түшмэл ТЗ-9

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 04 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.

Баянговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 41 дүгээр шийдвэрээр төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлгүй үндэслэлээр чөлөөлөгдсөн

Үгүй

11

Баянхонгор аймгийн Богд сумын Засаг даргын тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

Дэс түшмэл ТЗ-8

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Богд сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 20 дугаар шийдвэрээр баталсан.

Богд сумын ЗДТГ-ын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн Б/01 дүгээр тушаалаар гарсан сул орон тоо.

Үгүй

12

Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сумын Засаг даргын тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

Дэс түшмэл ТЗ-8

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Хүрээмарал сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 432021 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 05 дугаар  шийдвэрээр баталсан.

Хүрээмарал сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын  2022 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/18 дугаар шийдвэрээр албан тушаал дэвшиж чөлөөлөгдсөн

Үгүй

13

Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны мэргэжилтэн

 

Дэс түшмэл ТЗ-9

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 364 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны 57 дугаар шийдвэрээр баталсан.

Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 13/56 дугаар шийдвэрээр бүтцийн өөрчлөлтөөр гарсан.

Үгүй

14

Бууцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны мэргэжилтэн

 

Дэс түшмэл ТЗ-9

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 364 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Бууцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын 2023 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05 дугаар шийдвэрээр баталсан.

Бууцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10/04 дүгээр шийдвэрээр бүтцийн өөрчлөлтөөр гарсан.

Үгүй

15

Баянбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны мэргэжилтэн

 

Дэс түшмэл ТЗ-9

1

Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 364 дүгээр тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу Баянбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01 дүгээр шийдвэрээр баталсан.

Баянбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 01 дүгээр шийдвэрээр бүтцийн өөрчлөлтөөр гарсан.

Үгүй

16

Баянхонгор аймгийн Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын албаны Дотоод аудитор

 

Дэс түшмэл ТЗ-6

1

 

2023-06-12 10:00:18