• 09 сарын 28, Пүрэв гараг
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан