• 02 сарын 04, Бямба гараг
Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
Авлигын эсрэг манлайлал

Авлигын эсрэг манлайлал...

2022-09-19 14:41:42

Дэлгэрэнгүй..
**Авлигад үгүй гэж хэлье. Та ч бас нэгдээрэй. **

**https://iaac.mn/ - Авлигатай тэмцэх газрын цахим хуудас **...

2022-09-17 18:35:03

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн цахим хуудсанд хөгжүүлэлт хийх гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ

Аймгийн цахим хуудсанд хөгжүүлэлт хийх гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ...

2022-04-29 12:00:56

Дэлгэрэнгүй..
Шударга байдлын үнэлгээ

Шударга байдлын үнэлгээ...

2022-04-07 15:20:36

Дэлгэрэнгүй..
Лотот ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ

Лотот ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ...

2022-04-06 17:23:45

Дэлгэрэнгүй..
Баянхонгор Тээвэрчин ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ

Баянхонгор Тээвэрчин ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ...

2022-04-05 15:06:19

Дэлгэрэнгүй..
Ном гарын авлага тараасан бүртгэл

Ном гарын авлага тараасан бүртгэл...

2022-02-26 14:37:46

Дэлгэрэнгүй..
MGL радиотой хамтран ажиллах ажил гүйцэтгэх гэрээ

MGL радиотой хамтран ажиллах ажил гүйцэтгэх гэрээ...

2022-02-25 18:23:19

Дэлгэрэнгүй..
Сумдын засаг дарга нарт ном гарын авлага тараасан бүртгэл

Сумдын засаг дарга нарт ном гарын авлага тараасан бүртгэл...

2022-02-25 17:26:00

Дэлгэрэнгүй..
Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас 110 дугаарт залгаарай

Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас 110 дугаарт залгаарай...

2022-01-11 20:14:36

Дэлгэрэнгүй..