• 06 сарын 11, Ням гараг
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт
2022 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ IV УЛИРАЛ

2022 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ IV УЛИРАЛ...

2023-01-10 16:07:47

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ III улирал

2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ III улирал...

2022-11-16 13:00:01

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ II улирал

2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ II улирал...

2022-07-07 12:55:37

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ I улирал

2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ I улирал...

2022-04-07 10:14:05

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн нэгдсэн мэдээ

2021 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн нэгдсэн мэдээ...

2022-01-20 15:00:05

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ IV улирал

2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ IV улирал...

2022-01-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ III улирал

2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ III улирал...

2021-10-11 08:55:14

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ II улирал

2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ II улирал...

2021-07-10 15:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ I улирал

2021 оны өргөдөл,гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ I улирал...

2021-03-16 12:25:05

Дэлгэрэнгүй..