• 06 сарын 11, Ням гараг
Бүтэц, орон тоо, эрх зүйн баримт бичгүүд
Аймгийн засаг даргын тамгын газрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай

Аймгийн засаг даргын тамгын газрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай...

2022-01-25 09:12:00

Дэлгэрэнгүй..
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ...

2022-01-07 16:12:23

Дэлгэрэнгүй..
Бүтцийн зураглал

Бүтцийн зураглал...

2022-01-07 13:10:45

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ

Төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ...

2022-01-03 10:00:15

Дэлгэрэнгүй..