• 06 сарын 25, Бямба гараг
ХШҮХ-ийн бүтэц
16 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 Л.Мандал Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга

70444412

89895514

206
2

Б.Батбаяр

Төрийн захиргааны удирдлага, хууль, эрх зүйн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70444415

99067176

205

3

С.Эрдэнэмөнх Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

70444415

89896858

      205

4

М.Должинсүрэн Нийгмийн бодлогын салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70444415

80001560

205

2022-05-16 08:57:12