• 06 сарын 11, Ням гараг
ХШҮХ-ийн бүтэц
156 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

ХШҮХ-ийн бүтэц

 68 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

 

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 Л.Мандал Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга

70444412

89895514

206
2

Б.Батбаяр

Төрийн захиргааны удирдлага, хууль, эрх зүйн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70444415

99067176

205

3

Э.Мөнхтуяа Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70444415

88484466

205

4

Б.Булгамаа Нийгмийн бодлогын салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70444415

88014184

205

2022-09-18 02:12:54