A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: client/Mod_news.php

Line Number: 302

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'id' of non-object

Filename: client/Mod_news.php

Line Number: 302

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: client/Mod_news.php

Line Number: 303

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'parent_id' of non-object

Filename: client/Mod_news.php

Line Number: 303

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: client/Mod_news.php

Line Number: 317

Зөвлөмж
  • 02 сарын 27, Мягмар гараг
ТАЗ-өөс гаргасан зөвлөмж, шийдвэр
Нэр Хавсралт
1 Зөвлөмж
2 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай-2020 (ТҮБ-ын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах) ТАТАХ
3 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах талаар-2020 ТАТАХ
4 Төлөвлөгөөний төсөл хүргүүлэх тухай-2020 ТАТАХ
5 Зөвлөмж хүргүүлэх тухай-2020 (Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох зарим асуудлын тухай) ТАТАХ
6 Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухай-2020 ТАТАХ
7 Зөвлөмж хэрэгжүүлэх тухай-2020 (Сум, байгууллагын дарга нарт) ТАТАХ
8 Зөвлөмж хүргүүлэх тухай-2020 (Ковид) ТАТАХ
9 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай-2020 (Дэс түшмэлийн шаардлага,өөрчлөлт) ТАТАХ
10 Сумдын засаг дарга нарт зөвлөмж чиглэл хүргүүлэх тухай-2020 (ЕБС, цэцэрлэг) ТАТАХ
11 Сумдын Байгаль орчин хариуцсан мэргжилтэний асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэх тухай-2021 ТАТАХ
12 Байгууллагын дарга нарт-2020 ТАТАХ
13 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай-2020 ТАТАХ
14 Тогтоолыг шуурхай хэрэгжүүлэх тухай-2020 ТАТАХ
15 Сургалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай-2020 ТАТАХ
16 Төрийн албанд ёс зүй, сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай-2020 ТАТАХ
17 Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай-2020 ТАТАХ
18 Хүний нөөцийн нэгдсэн системийн тухай-2019 ТАТАХ
19 Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай-2019 ТАТАХ
20 Улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг зарим албан хаагчийн цалингийн хэмжээ-2019 ТАТАХ
21 Төрийн албан хаагчийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай-2019 ТАТАХ
22 Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай-2019 ТАТАХ
23 ТАЗ-өөс гаргасан зөвлөмж, шийдвэр