• 06 сарын 25, Бямба гараг
ТАЗ-өөс гаргасан зөвлөмж, шийдвэр
20 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Төрийн албаны зөвлөлийн Баянхонгор аймаг дахь салбар зөвлөл нь Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж бөгөөд Төрийн албаны тухай хууль, “Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм”, холбогдох бусад журам, дүрэмд заасан чиг үүргийг Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

2022-05-16 09:20:42