• 07 сарын 20, Бямба гараг
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

...

2024-04-22 14:10:00

Дэлгэрэнгүй..
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2024 ОНЫ I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

...

2024-04-22 14:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН...

2023-11-30 14:30:00

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ...

2023-11-30 11:30:00

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ ...

2023-11-30 11:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан...

2023-11-30 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан ...

2023-11-30 09:30:00

Дэлгэрэнгүй..