• 12 сарын 05, Мягмар гараг
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
481 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Зорилго, чиг үүрэг

1. Монгол  улсын  хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон бусад бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэнд  хяналт шинжилгээ  хийж үр дүнг үнэлэх

2. Аймгийн Засаг даргыг өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, Засаг даргын Тамгын газрын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд хэлтсийн үйл ажиллагааг чиглүүлэн, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг  мэргэшлийн үндсэн дээр удирдан зохион байгуулах

3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын  үйл  ажиллагаанд  хяналт шинжилгээ хийr, үр дүнг үнэлэх

4. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, жилийн ажлын чиглэл төлөвлөгөөг боловсруулан хяналт  тавьж хэрэгжүүлэн сум, хэлтэс, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа газар, байгууллагуудын ажлын тайланг нэгтгэн дүгнэлт гарган, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, цаашдын зорилтыг тодорхойлон санал дэвшүүлэх болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг тооцож дүгнэх

ХШҮХ-ийн бүтэц

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 Л.Мандал Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга

70444412

89895514

206
2

Б.Батбаяр

Төрийн захиргааны удирдлага, хууль, эрх зүйн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70444415

99067176

205

3

С.Эрдэнэмөнх Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

70444415

89896858

      205

4

М.Должинсүрэн Нийгмийн бодлогын салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70444415

80001560

205

 

Холбоо барих хаяг, ажлын цагийн хуваарь:

Хаяг Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, Номгон, Нутгийн удирдлагын ордон, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс 
Утас 70444415
Факс  
Веб https://bayanhongor.gov.mn/
И-мэйл

 

Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Бямба Амарна  
Ням Амарна  

2022-05-16 05:33:43