• 06 сарын 11, Ням гараг
Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд...

2022-01-18 16:35:23

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын журам (2022.12.22 Шинэчлэн батлав)

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын журам (2022.12.22 Шинэчлэн батлав)...

2022-01-18 15:00:08

Дэлгэрэнгүй..
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал...

2022-01-13 15:00:45

Дэлгэрэнгүй..
УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд

УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд...

2022-01-09 18:25:03

Дэлгэрэнгүй..