• 06 сарын 11, Ням гараг
Албан хаагч, ажилтаны Ёс зүйн дүрэм
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ (ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 33 ДУГААР ТОГТООЛ)

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ (ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 33 ДУГААР ТОГТООЛ)...

2022-01-19 14:00:45

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 258 ДУГААР ТОГТООЛ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 258 ДУГААР ТОГТООЛ...

2022-01-12 17:35:08

Дэлгэрэнгүй..