• 06 сарын 11, Ням гараг
Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТҮР АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТҮР АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА...

2023-05-19 10:23:55

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТООД СҮЛЖЭЭ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТООД СҮЛЖЭЭ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА....

2023-03-29 11:48:08

Дэлгэрэнгүй..
ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн-1 орон тоо

ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн-1 орон тоо...

2022-09-12 12:25:58

Дэлгэрэнгүй..