• 10 сарын 07, Баасан гараг
Аймгийн Засаг даргын захирамж
Нэр Батлагдсан Дагаж мөрдөх Файл
А/549 Иргэн Л.Амгаланбаатрын эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 2021-09-02 2021-09-02
А/546 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-09-02 2021-09-02
А/540 Аймгийн Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажилагаанд онлайн систем нэвтрүүлж, цахим санд шилжүүлэх тухай 2021-08-31 2021-08-31
А/539 "Намрын ногоон өдрүүд" үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2021-08-30 2021-08-30
А/538 Орон нутгийн өмчийн газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2021-08-25 2021-08-25
А/534 Зам байгууламж, хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг шалгалт зохион байгуулах тухай 2021-08-25 2021-08-25
А/533 Насан туршийн боловсролын төвийг шинэчлэн батлах тухай 2021-08-25 2021-08-25
А/528 Мал угаалгын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-08-20 2021-08-20
А/527 Бруцеллёз өвчнөөс урдьчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байуулах тухай 2021-08-20 2021-08-20
А/526 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах тухай 2021-08-20 2021-08-20
А/530 "Төрийн байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай" аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/329 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгох тухай 2021-08-24 2021-08-24
А/517 "Баянцагаан суманд бохир соруулах автомашин худалдан авах" ажлыг эрх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай 2021-08-18 2021-08-18
А/515 Цагдаагийн газарт автомашин худалдан авах ажлыг эрх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай 2021-08-18 2021-08-18
А/512 Онцгой комиссын үйл ажиллагаанд хөрөнгө гаргах тухай 2021-08-12 2021-08-12
А/511 Аймгийн цэвэр усны нөөцийн худаг шинээр барих ажилд хөрөнгө гаргах тухай 2021-08-11 2021-08-11
А/510 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-08-10 2021-08-10
А/506 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2021-08-10 2021-08-10
А/509 Ерөнхий боловсролын сургууль, насан туршийн боловсрол цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай 2021-08-16 2021-08-16
А/508 Үндэсний бөхийн аймгийн "Арслан" цол олгох тухай 2021-08-13 2021-08-13
А/507 Үндэсний бөхийн аймгийн "Заан" цол олгох тухай 2021-08-13 2021-08-13
А/505 М.Уранцэцэг, Ц.Цогтбаатар нарт хүндэтгэл үзүүлж мөнгөн шагнал олгох тухай 2021-08-06 0000-00-00
А/504 Б.Бат-Оршиход хүндэтгэл үзүүлж, мөнгөн шагнал олгох тухай 2021-08-10 2021-08-10
А/503 Коронавирус халдварт (КОВИД-19)-ын түргэвчилсэн оношлуурын нөөцийг нэмэлтээр бүрдүүлэх тухай 2021-08-09 2021-08-09
А/502 Коронавирусын ({Kовид-19) халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-08-09 2021-08-09
А/501 Паралимпд оролцох тамирчинд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/500 Коронавирус халдварт (КОВИД-19)-ын түргэвчилсэн оношлуурын худалдан авах тухай тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/499 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/498 Захирамжаар өмчлүүлсэн газрын талбайн хэмжээ залруулах тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/497 Иргэн Д.Ганбаатарын эзэмшил газрыг хуваах тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/496 Иргэн П. Аръяамангалын эзэмшил газрын зөрчил арилгах тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/495 Захирамжинд залруулга хийх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/494 Эзэмшил газрын хугацаа сунгах тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/493 Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/492 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/491 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/489 Автомашин, тоног төхөөрөмж хүлээж авах ажлын хэсэг томилох тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/488 "Хонгорын шугүй" ХХК-ны 2017-2018 онд хийж гүйцэтгэсэн Баянхонгор-Өлзийт чиглэлийн зам дагуу 23000 ширхэг мод тарих, хашаа хамгаалалтыг хийх, усалгааны асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх ажилд хяналт шалгат хийж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/487 "Бууцагаан сумын Цагаан голын эхийг хамгаалах" ажлыг эрх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/486 "Жаргалант сумын төрийн байгууллагуудад бохирын автомашин нийлүүлэх" ажлыг эрх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/485 "Богд сумын төрийн байгууллагуудад бохирын автомашин нийлүүлэх" ажлыг эрх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай 2021-08-06 2021-08-06
А/483 Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2021-08-05 2021-08-05
А/482 Эрүүл мэндийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Энхжаргалд цалингийн урамшуулал олгох тухай 2021-08-02 2021-08-02
А/481 "Ковид-19" цар тахлын үед дайчлагдан ажилласан анагаахын оюутан, эмнэлгийн ажилтан, жолооч нарт ажлын хөлс олгох тухай 2021-08-02 2021-08-02
А/480 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-08-02 2021-08-02
А/479 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021-08-02 2021-08-02
А/478 Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2021-08-02 2021-08-02
А/477 Шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэх газрын үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмж авах ажилд эрх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай 2021-07-30 2021-07-30
А/476 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2021-07-27 2021-07-27
А/475 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2021-07-26 2021-07-26
А/474 Захирамжаар өмчлүүлсэн газрын талбайн хэмжээ залруулах тухай 2021-07-26 2021-07-26