• 05 сарын 30, Пүрэв гараг
ӨСВӨР ҮЕД ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
15 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэс, Жендэрийн салбар хороо, Ерөнхий боловсролын "Номгон" сургууль хамтран "Жендерт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд хөвгүүд, эрэгтэйчүүдийг татан оролцуулах нь" сэдэвт сургалтыг 2024 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр Ерөнхий боловсролын "Номгон" сургуулийн "Хөвгүүдийн клуб"-д амжилттай зохион байгуулав.

Тус сургалтаар "Хөвгүүдийн клуб"-ийн сурагчдад хүйс ба жендэрийн ялгаа, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн мөн чанарыг танин мэдэх, ташаа ойлголтуудыг засан залруулах талаар мэдлэг олголоо.

2024-05-04 17:00:00